Obě společnosti budou implementovat svá technologická řešení, první svého druhu na světě, v blíže neurčené rezervaci sousedící se světoznámým Krugerovým národním parkem, která budou monitorovat a sledovat jednotlivce od okamžiku, kdy vstoupí za bránu rezervace, až do jejich odchodu.

V první fázi budou společnosti spolupracovat na shromažďování informací od ochránců parku, bezpečnostního personálu, technických pracovníků a týmů z řídicího centra. Prvním krokem, který je již zrealizován, bylo vytvoření zabezpečené sítě Reserve Area Network (RAN) a instalace přístupových bodů wi-fi na klíčových místech rezervace.

Řešení bude provozováno v místě jako řízená služba využívající cloudové úložiště pro analýzu dat a zálohování.

Druhá fáze projektu Connected Conservation bude zahrnovat kamerové systémy, bezpilotní letouny s infračervenými kamerami, termovizní kamery, senzory pro sledování vozidel a seizmické senzory, vše připojené do zabezpečené inteligentní sítě RAN. Ta byla vybudována společností Dimension Data s využitím technologie Cisco a bude jednou z prvních instalací svého druhu na světě.

Data budou shromažďována o každém jednotlivci vstupujícím do rezervace. To zahrnuje otisky zaměstnanců, dodavatelů, strážců a stopařů pracujících v rezervaci, skenování identifikačních čísel nebo návštěvnických pasů a zaznamenávání registračních značek všech vozidel vjíždějících do rezervace.

Dimension Data