Po softwarově definovaných sítích a úložných systémech se podobný přístup začíná uplatňovat i v datových centrech.

David Zajíc

redaktor magazínu ICT revue

Společnost Gartner považuje právě softwarově definovaná datová centra (SDDC) za výrazný trend, který provozovatelům zajistí především vyšší agilitu.

Datová centra na bázi SDDC znamenají plnou virtualizaci fyzické infrastruktury, která je poskytována jako služba. Výsledkem je pak vyšší úroveň automatizace procesů, snadnější orchestrace a také schopnost reagovat pružněji na aktuální požadavky. V systému mají větší roli cloudové služby včetně hybridních cloudů a další moderní technologie. Abstraktní virtuální vrstva ale stále musí podporovat i přehled o reálné fyzické infrastruktuře - konkrétně u datových center to obnáší třeba sledování výkonu jednotlivých hardwarových komponent nebo energetické efektivity.

Jak však v této souvislosti upozorňuje viceprezident a analytik Gartneru Dave Russel, má-li být projekt SDDC úspěšný, vyžaduje značné odborné znalosti.

Většina organizací není schopna v tuto chvíli takové projekty realizovat a měly by postupovat opatrně. SDDC se nedají jednoduše koupit, většinou je třeba využít služeb více dodavatelů, projekty vyžadují integraci a nasazení bývá komplikované, především je třeba ale projekt nasadit s pochopením toho, jaké jsou jeho očekávané přínosy a zda se v jeho důsledku budou měnit i další podnikové procesy. Nejsou-li tyto procesy "hladce navazující", zůstanou roztříštěné i po své automatizaci a SDDC nepřinese očekávaný efekt.

75 %

Gartner očekává, že v roce 2020 bude softwarově definovaná datová centra provozovat 75 % největších světových firem.

Problémem je prozatím také nedostatek standardů (rozhraní API apod.), které by u jednotlivých řešení SDDC zajistily potřebnou interoperabilitu; podnikům tak hrozí, že se stanou příliš závislými na jediném dodavateli softwaru.

Gartner nicméně očekává, že v roce 2020 bude softwarově definovaná datová centra provozovat 75 procent největších světových firem. Společnost IDC v prognóze Futurescape z konce loňského roku předpovídá, že SDDC budou výrazně nasazovány již v roce 2018; IDC je považuje za součást trendu, kdy softwarově definováno bude stále více částí tradičních IT řešení, a to především v souvislosti s dalším vývojem cloudových technologií, s nástupem internetu věcí a s tím, že stále více firem bude při svém podnikání využívat zpracování velkých objemů dat.