Podnikové informační systémy (ERP) jsou nyní jádrem organizace podnikových procesů ve všech středních a velkých výrobních firmách. Přijímají zakázky, pomáhají s prognózami prodeje, zpracovávají kusovníky, postupy, nákladové kalkulace, plánují výrobu a nákup, nakupují, evidují výrobu, tok zásob, účtují atd.

 

Vladimír Bartoš

Ředitel podpory prodeje, Minerva Česká republika

Jaká bude role ERP systémů v budoucnosti v souvislosti s internetem věcí?

Existuje iniciativa Průmysl 4.0, která se snaží stanovit vize rozvoje podnikových procesů v blízké budoucnosti. Jedním z bodů této iniciativy je decentralizace řízení. Dnes totiž ERP systémy centrálně evidují vše, co se kde v podniku děje, a následně podle toho plánují, co se má stát v blízké a vzdálené budoucnosti. Pro nejbližší budoucnost se role ERP systémů prolíná s MES systémy, které se snaží navíc propojovat se stroji, aby získaly minutový průběh událostí ve výrobě a podrobný přehled o materiálovém toku. APS plánovací nástroje pak podle těchto podkladů rozvrhují do omezených kapacit po minutách, co se má na kterém pracovišti dít, aby byl splněn hlavní plán a přitom nebyly přetíženy zdroje, které jsou k dispozici.

Vše uvedené nyní již existuje a dodavatelé IT technologií to umí nainstalovat a v různé úrovni a kvalitě i naimplementovat. Všimněte si však, že toto vše je funkční jen díky centralizaci informací a využívání centrálních plánovacích systémů, které vše vidí v souvislostech.

 

Jak tedy směřovat k decentralizaci a současně neztratit stávající benefity, ale naopak získat
něco navíc?

Iniciativa Průmysl 4.0 předpokládá, že subjekty ve výrobě budou mít vyšší inteligenci a budou schopny se samostatně rozhodovat. Ve výrobních podnicích jsou takovými subjekty zejména zásoby a stroje. Zásoby musí být schopny se "identifikovat". Dnes je to možné pomocí čárových kódů nebo RFID čipů. Čárové kódy jsou méně vhodné, protože vyžadují jednotnou polohu etiket na zásobách proti umístění skenerů v branách, bez níž nelze bezchybně zásoby identifikovat. RFID je pro tento účel výrazně vhodnější, protože stačí průjezd zásoby branou a zásoba se sama identifikuje.

Hodně soudobých strojů má inteligentní řídicí systémy a vybavení, které umožňuje automatické založení materiálu, výměny nástrojů, obrábění, vyjímání obrobků, předávání na další pracoviště, montáž apod., vše bez asistence obsluhy. Problémy nastávají vždy při nestandardních situacích, jimiž jsou nejčastěji chybějící materiál nebo poruchy.

A právě zde je potenciál pro zásadní zlepšení. ERP systém nebude detailně plánovat a řešit každou odchylku, pouze v roli dirigenta orchestru předá strojům cíle, tedy co je potřeba v hrubém pořadí vyrobit. Stroje si pak řeknou o materiál, materiál se při příjezdu na pracoviště nahlásí a stroj podle jeho dostupnosti a dostupnosti nástrojů rozhodne o pořadí výroby.

Až zvládneme tento krok, ještě více ubude operátorů ve výrobách a zvýší se nároky na údržbáře firem. Jak se změní naše společnost? To už je jiný příběh.

Vladimír Bartoš, ředitel podpory prodeje, Minerva Česká republika

 

Sloupek byl publikován v ICT revue 4/2016.