Mnozí odborníci upozorňují, že v současné době trápí oblast IoT existence odlišných standardů pro komunikaci, neboť proti sobě stojí různé skupiny výrobců. Zjednodušeně to můžeme přirovnat k dávnému souboji mezi VHS vs. Beta, HD DVD vs. Blu-ray apod.

868 MHz

Obě v tuzemsku budované sítě pro IoT využívají pro přenos dat nelicencované pásmo 868 MHz.

Jde však pouze o jeden z problémů, které budou muset řešení pro IoT překonat. Ve hře jsou i různé technologie přenosových sítí, které mají sloužit jako páteř celého řešení.

V České republice je situace okolo těchto páteřních sítí vcelku přehledná. Jako hlavní soupeři se vyprofilovali T-Mobile, respektive SimpleCell a České Radiokomunikace. Ty jsou v podstatě i technologickými soupeři - T-Mobile staví infrastrukturu na francouzské technologii Sigfox, zatímco ČRa vsadily na otevřené řešení LoRa. Obě technologie využívají pro přenos dat nelicencované pásmo 868 MHz, a i když například LoRa umožňuje "přeladitelnost" i do vyššího pásma, rozhodující z pohledu volby bude zřejmě jejich rozdílný koncept.

 

T-Mobile spolupracuje se Sigfoxem

Sigfox je pod přímou kontrolou francouzského vlastníka, který se stará o vývoj platformy. Zákazník dostane přístup k centrálnímu firemnímu cloudu, má k dispozici nástroje pro vývoj (SDK) a možnost využívat aplikační rozhraní (API). A prostřednictvím SDK a API si zákazníci mohou vyvinout vlastní aplikace. Operátor se tak stará pouze o zajištění pásma, servery, ke kterým aplikace přistupují, jsou umístěny ve Francii.

Řešení založené na cloudu a lokačně ukotvené v cizině nemusí být z řady důvodů pro zákazníka přijatelné, na druhé straně v ICT již podobný model existoval v případě serverů společnosti BlackBerry. Nicméně ochota využívat cloudové služby stále roste - stačí pouze připomenout, kolik firem začalo využívat komerčních služeb Googlu, byť tak plíživě ztrácí kontrolu nad vlastními daty.

Rozvoj sítě založené na technologii Sigfox u nás probíhá netradičně v režii české pobočky a není diktován mateřskou korporací. T-Mobile v projektu vystupuje jako poskytovatel infrastruktury, o zbývající vývoj se stará partner, respektive hlavní investor - SimpleCell Networks (dříve Blue Cell Networks), který dodává technologii Sigfox.

Na první pohled má jejich spolupráce rozložit riziko nebo alespoň zajistit rychlý vývoj mimo T-Mobile. Na druhý pohled by se ze SimpleCell Networks mohl stát zlatým dolem pro investory, jak naznačuje lednové upsání (neveřejné) akcií s emisním kurzem 32 500 000 Kč (emisní ážio činilo 31 418 000 Kč) a jeho nečekané zjevení se "ve správném čase na správném místě" (coby původní Blue Cell Networks).

 

Otevřená LoRa

Za technologií LoRa (na rozdíl od Sigfoxu) stojí uskupení několika subjektů, zákazníci tedy budou moci využívat více komponent od různých výrobců. Otevřenost řešení by měla umožnit i rychlý vznik individuálně zákaznicky navržených modulů.

Za volbou ČRa je znát snaha mít zajištěnu možnost do projektu proaktivně zasáhnout v případě, že by došlo k nějakým komplikacím. V případě, že by LoRa nebyla úspěšná z pohledu využití této technologie, by ČRa mohly platformu provozovat vlastními silami, na svých serverech. Pro zákazníka jde o lépe čitelnou strukturu, provozovatelem jsou ČRa, a ne někdo, kdo "přeprodává" službu v rámci partnerské sítě.

V současnosti není jisté, která z technologií se více prosadí. Sigfox má nálepku firmy, která má skvělé markeťáky, a obchodníci možná prodávají vzdušné zámky. LoRa na druhé straně nese nálepku "punkového" komunitního řešení. Zákazníci tak stojí před volbou, zda řešení typu "open source", nebo "blackbox". Srážku s realitou nemusí přežít ani ekonomické propočty, protože sítě budou plně komerčně dostupné nejdříve koncem tohoto roku. I nejnovější spuštění LoRa sítě ve spolupráci se společností Actility je označováno jako pilotní projekt.

Ale i kdyby se obě výše popsané technologie neprosadily, za pár let operátoři mohou využívat úplně jiná řešení. Pořízení těchto sítí není podle odborníků na telekomunikace až tak nákladnou záležitostí, navíc se dají rychle účetně odepsat.

Síť pro internet věcí v tuzemsku buduje také již zmíněná firma Actility, přičemž projekt pojmenovaný jako Free.Things.cz nezastřešuje žádný velký operátor. Síť je postavena na technologii LoRa a v tomto případě jde o komunitní propojení ISP - obdobu bychom asi našli ve free Wi-Fi. Tento přístup může být zajímavý i pro řadu firem, které může inspirovat k vybudování vlastní sítě využívané například pouze v rámci výrobního závodu.

 

Článek byl publikován v ICT revue 4/2016.