Marie Tomanová má dlouholetou praxi v oblasti finančního řízení v nadnárodních společnostech. Svou profesní kariéru začala v oddělení auditu firmy Arthur Andersen, poté dva roky působila na finančních pozicích v T-Mobile Czech Republic. V posledních letech pracovala ve firmě Český Mobil, později Vodafone Czech Republic, ve financích a na pozici ředitelky provozních financí.

„Větší část své kariéry jsem strávila ve velkých nadnárodních společnostech. Nyní se vracím ke svým pracovním začátkům v Českém Mobilu, středně velké firmě se stejnou ambicí a stejně velkým potenciálem k růstu jako je DataSpring. Chci se spolu s dalšími kolegy podílet na úspěchu firmy, který budu ovlivňovat z pozice šéfky financí a lidských zdrojů,“ říká Marie Tomanová, finanční ředitelka DataSpring.

Marie Tomanová je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, kde vystudovala obory Mezinárodní obchod a Finance podniku a účetnictví.