Asseco Solutions patří na tuzemském trhu k největším dodavatelům podnikových informačních systémů typu ERP. Jak se vám dařilo v loňském roce?

Uplynulý rok bych hodnotil jako excelentní. Největší radost mám z dvouciferného růstu příjmu z licencí. Jsem ale přesvědčený, že se nedařilo jenom nám, myslím, že trh obecně rostl.

My jsme byli nejúspěšnější v segmentu středně velkých firem. Pokud se mohu pochlubit referencemi, tak z větších společností systémy Helios nyní pomáhají Meffertu nebo RSJ. Hodně našich zákazníků, větších holdingů, expandovalo, a naše systémy se tak rozšířily do dalších firem. Jedním z těchto holdingů byl například Bohemia Energy.

Jiří Hub (46)

místopředseda představenstva a chief operating officer (COO) společnosti Asseco Solutions.

Absolvent VŠE v Praze, obor mezinárodní obchod. Již v závěru studia, od r. 1993, se věnoval marketingu v LCS International, kde vybudoval marketingový tým. V následujících letech se postupně stal ředitelem marketingu, dále ředitelem divize Finance a současně členem představenstva firmy LCS, která po začlenění do nadnárodní skupiny Asseco změnila název na Asseco Solutions. To v České republice vede od roku 2013 a je členem nadnárodního představenstva skupiny Asseco Solutions.

K mému překvapení jsme zajímavého růstu dosáhli také v oblasti veřejné správy, což je menší část našeho byznysu, nicméně pro nás velmi zajímavá.

 

O jaké projekty ve veřejné správě šlo?

Nebudu mluvit o konkrétních referencích, ale jednalo se hlavně o služby našim stávajícím zákazníkům, což jsou vesměs větší obce, magistráty.

Úspěch v tomto segmentu nás mile překvapil, protože jsme momentálně ve fázi, kdy investujeme do nové generace systémů. Ještě tedy nemáme dokončený nový produkt pro veřejnou správu, a přesto jsme zde zaznamenali dvouciferný meziroční růst obratu.

 

Není tajemstvím, že skvělým výsledkům v segmentu veřejné správy pomohly také dotační programy...

Ano. Konkrétně Výzva 22 růstu trhu veřejné správy jistě pomohla. Další dotační programy určené právě pro oblast veřejné správy ještě dobíhají, jako např. Výzva 33 nebo Výzva 4 na "úplné elektronické podání". V privátní sféře probíhaly v letech předchozích a máme je, zaplaťpánbůh, již za sebou.

Říkám zaplaťpánbůh, protože já osobně jsem nepřítelem dotací a těším se, až skončí definitivně.

 

V roce 2014 vznikla společnost Solitea, která na trhu s ERP systémy expanduje formou akvizicí. Naposled na počátku tohoto roku pohltila příbramskou J.K.R. Jak hodnotíte jejich strategii růstu?

Toto mi nepřísluší komentovat, ale nakupování "starých firem" pro nás není cestou. Naše strategie je nadnárodní (poz. red.: jediným akcionářem Asseco Solutions je Asseco Central Europe, Asseco působí mj. na Slovensku, v Německu, Rakousku či Maďarsku).

Neexpandujeme prostřednictvím nákupu softwarových firem nebo konkurentů, tedy zbytňováním příjmů a licencí. Mimo růst příjmu se hodláme věnovat především novým technologiím.

Jsem přesvědčen, že ERP systémy za nějakých 5-10 let budou vypadat jinak. To jen na vysvětlení, proč jsem použil termín "starých firem", v mém pojetí tedy rozumějte tradičních, historických dodavatelů.

 

Jak budou vypadat systémy za 5-10 let?

Necítím se zatím být oprávněn k detailnímu popisu tak vzdálené budoucnosti. Nicméně očekáváme, že nové technologie změní zásadním způsobem přístup uživatelů i dodavatelů. Přichází Průmysl 4.0, a když k tomu přidáme cloud, tak si myslím, že tam je ta cesta jasně vidět.

 

Cestou jsou podle vás nové technologie. Jedna z nich, přestože není nová, je v souvislosti s ERP systémy aktuální, a to je model SaaS. Co vaše produktové portfolio a cloud?

Svět ICT do cloudu jednoznačně směřuje, to je podle mne nevratná cesta. Také my s našimi systémy směřujeme do cloudu, to je bez jakýchkoliv pochyb.

Nicméně, abychom byli upřímní, naše největší systémy Helios Orange a Helios Green v určené pro středně velké a velké společnosti, ještě nejsou nativně cloudovými aplikacemi. Plně cloudovým softwarem je Helios One, který jsme uvedli na trh na konci loňského roku. Jde o ekonomický systém pro menší firmy a podnikatele.

Na začátku roku jsme však uvedli zcela nový produkt ERPort. Jde o platformu, jejímž prostřednictvím si zákazník může pořídit kompletní systém nebo pouze jeho část, a má tak možnost naše produkty používat formou cloudu.

Na letošním CeBitu jsme dále představili úplně novou aplikaci SCS. To je zkratka pro Smart Connected Solution a je výsledkem mezinárodní spolupráce ve skupině Asseco Solutions. Je to aplikace určená pro výrobní firmy, která zajišťuje plně automatizovanou komunikaci mezi stroji. Typický produkt pro Průmysl 4.0.

Jiří Hub, místopředseda představenstva a chief operating officer (COO) společnosti Asseco Solutions

Jak je Průmysl 4.0 vnímán u nás?

Průmysl 4.0 počítá, pokud to hodně zjednoduším, s chytrými stroji, s chytrými zásobami, vše ve výrobním procesu bude vybaveno čipy.

O tomto konceptu často diskutuji s našimi zákazníky, neboť v sektoru výroby jich máme mnoho. Ukazuje se ale, že jejich představy v souvislosti s touto problematikou ještě nemají reálné obrysy.

U výrobních podniků to bude znamenat především naprostou změnu přístupu, a to jak pro firmy samotné, tak pro jejich dodavatele informačních technologií. Pokud si uvědomíme, že tzv. chytré stroje mezi sebou budou komunikovat bez zásahu lidské ruky, tak už to samo o sobě představuje absolutní změnu paradigmatu. Zmizí chyby způsobené lidskou rukou, veškerá kontrola bude pouze strojová, vybavená umělou inteligencí atd.

Komunikace mezi chytrými stroji bude navíc produkovat velké objemy dat, které bude nutné ukládat a analyzovat. Pokud se dnes bavíme o fenoménu big data, tak se velmi těším na to, až se budeme bavit o velkých datech za 2-3 roky, tedy ve chvíli, kdy se Průmysl 4.0 dostane do fáze realizace.

 

Zpracování velkých dat vyžaduje minimálně nějaký software. Vyvíjíte vlastní, nebo půjdete cestou akvizice?

Jsme právě ve fázi, kdy o tomto rozhodujeme. Mluvíme v podstatě o širší platformě business intelligence. Nepovažuji ale za příliš pravděpodobné, že se pustíme vlastní cestou, nejspíš zvolíme nějakou formu partnerství anebo půjdeme do akvizice.

 

Zmínili jsme sektor výroby, segment veřejné správy. Jaké další vertikály jsou pro vás momentálně důležité?

Stěžejní je pro nás zejména již zmíněná oblast výrobních podniků. Výroba, která může mít mnoho odnoží. Naše informační systémy dodáváme do automobilového průmyslu, strojírenství, elektrotechnické výroby, plastikářství, energetiky, ale i do tradiční stavební či zemědělské výroby anebo i velmi moderní biotechnologické výroby.

V oblasti středně velkých firem je pro nás klíčový segment poradenských a účetních firem. V minulosti jsme zde spolupracovali se všemi společnostmi z velké pětky, jako je například Deloitte, dnes je pak doplňují další jako TPA Horwath nebo Mazars.

 

Vraťme se ještě ke cloudu. V jaké podobě ho po vás zákazníci chtějí?

Firmy většinou realizují nebo poptávají hybridní model.

Zatím neprahnou po tom, aby měly čistě cloudovou aplikaci, na druhou stranu však chtějí těžit z výhod cloudové technologie.

Chtějí mít možnost se svými koncovými zákazníky, kterých jsou v mnoha případech stovky až tisíce, komunikovat prostřednictvím cloudových portálů, případně webového rozhraní, skrze něž se dají data vkládat do systému. Případně komunikovat mezi sebou, neboť taková řešení urychlují komunikaci a následně zefektivňují práci, například zmíněných poradenských firem.

Ze strany zákazníků zatím existuje silná obava o bezpečnost dat. Proto si myslím, že v případě některých, zejména výrobních podniků s vysokým podílem know-how, bude cesta ke cloudu dlouhá, resp. pokud vůbec, tak budou směřovat k privátnímu cloudu. Naopak společnosti, které, jak uvádím, komunikují často s velkým počtem klientů, tj. podle mého názoru zejména ze sektoru služeb, budou v postupu ke cloudu výrazně progresivnější.

 

Jak podle vás bude vypadat letošní rok?

Na přelomu roku jsem absolvoval řadu setkání u našich významných klientů a všichni bez výjimky konstatovali, že rok 2015 byl pro ně z hlediska hospodářských výsledků skvělý. Shodovali jsme se na tom, že se celkově výrazně zlepšila nálada na trhu, ačkoliv nemáme úplně z ekonomického pohledu jasno v tom, proč se tak stalo.

Věřím, že optimistická nálada na trzích přetrvá i v letošním roce.

 

Rozhovor byl publikován v ICT revue 3/2016.