Za posledního půl roku řady Svazu průmyslu a dopravy ČR rozšířil Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR), jehož členové reprezentují 500 tisíc pracovních příležitostí, Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků (CZECHMED) či Solární asociace. Do jeho řad také vstoupily tři desítky individuálních členských firem. Za poslední období síla SP ČR vzrostla a nyní hájí zájmy více než 11 tisíc firem zaměstnávajících 1,3 milionu zaměstnanců. „Nárůst členské základny se jen díky vstupu nových asociací zvýšil o více jak pět set členů,“ uvedl prezident SP ČR Jaroslav Hanák při svém projevu na valné hromadě SP ČR v Brně.

Představenstvo SP ČR posílily dvě významné osobnosti, jejichž kooptaci představenstvem dnešní valná hromada schválila. Jsou jimi prezident Svazu strojírenské technologie (SST) a generální ředitel akciové společnosti ŽĎAS Žďár nad Sázavou Miroslav Šabart a ředitel Divize odpady pro ČR a SR společnosti Veolia Milan Chromík.

Miroslav Šabart do strojíren a sléváren ŽĎAS ve Žďáře nad Sázavou nastoupil v roce 1985 po absolvování oboru ekonomika a řízení strojírenské výroby na VUT v Brně. Působil zde v řadě manažerských pozic, od roku 2005 je generálním ředitelem společnosti.

Milan Chromík vystudoval Moskevský státní institut mezinárodních vztahů a manažerský program ESCP Europe v Londýně, Paříži a Berlíně. Působil ve společnostech BNP Paribas, Jung, DMS & Cie. GmbH a MSA, od roku 2012 působí v ředitelských funkcích společností Veolia Česká republika a Dalkia Česká republika.

Hostitelem Valné hromady SP ČR byl člen jeho představenstva Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens ČR. Ve svém příspěvku zmínil význam nastupující kybernetické revoluce pod názvem Průmysl 4.0, který je strategický pro další rozvoj české ekonomiky a který si právě jeho společnost silně uvědomuje. Tomuto zásadnímu tématu se na valné hromadě věnovala velká pozornost. Vyjádřili se k tomu i další členové představenstva jako je Jiří Holoubek, výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti ELCOM nebo Bohdan Wojnar, člen představenstva odpovědný za oblast řízení lidských zdrojů společnosti ŠKODA Auto, která je jedním z hlavních iniciátorů prosazování Průmyslu 4.0 v České republice.

„Firmy, které si chtějí udržet konkurenceschopnost, nemohou ignorovat fakt Průmyslu 4.0,“ uvedl Eduard Palíšek. SP ČR se angažuje v prosazování Průmyslu 4.0, výrazně se podílel na přípravě dokumentu Národní iniciativy pro Průmysl 4.0, který naznačuje směry postupu realizace českého modelu. Při implementaci se vláda bude řídit doporučeními SP ČR. Vytvořeny byly také pracovní skupiny. Podstatný předpokladem pro zavádění Průmyslu 4.0 do praxe a prostorem výměny zkušeností by mělo být vytvoření celonárodní Národní platformy pro Průmysl 4.0, jejíž vznik SP ČR připravuje. „Takzvaná čtvrtá průmyslová revoluce se v mnoha rozvinutých zemích stává realitou. Pro český průmysl je proto mimořádně důležité mít společnou platformu, která bude prosazovat, aby se implementace konceptu Průmysl 4.0 stala strategickou prioritou nejen pro české podniky ale i pro vládu. Jsem velmi rád, že právě Svaz hraje při jejím budování klíčovou roli,“ prohlásil Eduard Palíšek.

Podstatné také je, že se SP ČR podařilo prosadit jediné koordinační místo pro digitalizaci a zavádění Průmyslu 4.0 v České republice, jímž bude Úřad vlády. „Přesvědčili jsme premiéra, aby koordinátorem digitální agendy byl Úřad vlády,“ uvedl Jaroslav Hanák. Koordinátorem bude od nynějška státní tajemník pro evropské záležitosti při Úřadu vlády ČR Tomáš Prouza.