Cílem centra kybernetické bezpečnosti - Security Expert Center (SEC), které společnost O2 IT Services otevřela v Praze, je nabídnout klientům z řad soukromých firem i státní správy pomoc při eliminaci rizik spojených s kybernetickými hrozbami.

Centrum zajišťuje bezpečnostní dohled, který umožňuje identifikovat zranitelnost internetové infrastruktury. Služby SEC nabízí posouzení klíčových aktiv společnosti (např. informační aktiva, lidské zdroje, procesy nebo systémy) a nastavení optimálního modelu jejich ochrany. Vzájemné propojení znalosti klíčových aktiv s jejich ochranou přichází na český trh jako nový standard v přístupu k bezpečnostním službám.

Potenciální kybernetické hrozby rozpoznají v SEC na základě odchylek v chování jednotlivých prvků infrastruktury. Služba zároveň zajišťuje nasazení bezpečnostních nástrojů, dohledových zařízení a ochrany včetně průběžného hlášení, analýz a návrhů nápravných opatření.

V loňském roce způsobily kybernetické útoky evropským firmám ztráty ve výši 62 miliard dolarů. Průměrný kybernetický útok přitom stojí firmu asi 1,2 procenta jejich příjmů.

Podle Jiřího Sedláka, ředitele SEC v O2 ITS, mají firmy a organizace často nasazeny nástroje, vypracované postupy a bezpečnostní politiky, ale přesto účinnost ochrany nenaplňuje jejich představy. Důvodů je mnoho – od chybně nastavených cílů, nesprávné architektury, špatné implementace, chybějících zdrojů a know-how až po chybné časování nebo neschopnost kontrolovat a vymáhat tato opatření.

„Naši zákazníci nemusí investovat vysoké částky, ani zaměstnávat špičkové odborníky. Mají jistotu, že jejich aktiva, která mají být v bezpečí, v bezpečí skutečně jsou,“ říká Jiří Sedlák.

Vladimír Rohel, ředitel Národního centra kybernetické bezpečnosti, komentuje situaci: „Jedním z cílů aktuální národní strategie kyberbezpečnosti je vytvořit efektivní model spolupráce mezi jednotlivými expertními pracovišti zabývajícími se kyberbezpečností. K tomu významně přispěje, pokud poskytovatelé služeb vybudují specializovaná centra, ve kterých se budou sbíhat všechny důležité informace v jednom bodě a kde je budou špičkoví odborníci umět správně vyhodnotit a zároveň budou vědět, jak s nimi pracovat dál. Výměna zkušeností a aktuálních informací je jedním ze základních předpokladů pro kvalitní ochranu dat a služeb v kyberprostoru.“

Nové pražské centrum kybernetické bezpečnosti O2 IT Services - Security Expert Center (SEC)

Security Expert Center je určeno pro klienty ze státní i z komerční sféry. Mohou to být velké korporace a organizace státní správy, vlastníci kritické a významné infrastruktury nebo společnosti se specifickými požadavky na bezpečnost informací, jako jsou právní kanceláře, notáři, zdravotnická zařízení, finanční makléři, novináři apod.

Službu si může zákazník objednat jako jednorázovou nebo dlouhodobou. Na základě požadavků a potřeb zákazníka je možné implementovat celé řešení, nebo jen některou z částí, která je pro zákazníka kritická.