Systém s názvem Merz MPlanLak vyvinutý na míru pro společnost Magna zajišťuje plánování pro oboustranné lakování nárazníků různých barvotypů.  Zároveň muselo dojít k SW úpravě na lakovací lince tak, aby linka oboustranné lakování umožňovala.

MPlanLak zobrazuje stavy skidů (skutečnost versus plán), umožňuje plánovat a importovat plán (zahrnuje jednoduchý interface pro import plánu z Excelu do plánovače). Kromě toho plánovací systém umožňuje flexibilní automatické výjezdy a vjezdy skidů – například pro případ údržby nebo defektu.

Zákazník má také možnost ruční korekce plánu na lince při mimořádných situacích. Součástí projektu je také interface dat z plánovacího systému MPlanLak na terminály a LCD panely, na kterých obsluha svěšování vidí potřebné informace o jednotlivých blížících se skidech a také informace o potenciálně vadných kusech při výpadku robotů nebo při zastavení dopravníku.  Na pracovišti svěšování je také umístěna čtecí stanice, která v případě příjmu skidu s příznakem „vadný" spustí zvukovou a světelnou signalizaci.

 

A co novému systému říká zákazník?

„Nový plánovací systém Merz MPlanLak nám jednoduše umožnuje naplánovat výrobu dle požadavků zákazníka a tím plynule reagovat na změny ve výrobě. Systém je instalovaný na centrálním serveru a tím je možnost přistupovat do plánovacího softwaru z jakéhokoliv počítače s příslušným oprávněním. Dále nám systém umožňuje aktuálnější přehled zadané výroby než předchozí systém. Dle zabarvení skidu lze jednoduše zjistit, v které oblasti lakovny se daný skid nachází. Popřípadě je možné k jednotlivým skidům napsat krátký komentář a informovat obsluhu linky. Díky reportům ze systému lze zpětně dohledat veškeré informace spojené s výrobkem. Tento krok nám dřívější systém neumožňoval. Jednoduché a intuitivní prostředí systému Merz MPlanLak nedělal plánovačům výroby po zaškolení sebemenší problém,“ uvedl Boris Rudzan, Production Manager Exteriors, Assistant General Manager.