Ondřej Šafář (29) má v kompetenci veškerou interní a externí komunikaci české pobočky společnosti ESET. Přichází z agentury Stance Communications, kde působil na pozici Account Manager se zaměřením na korporátní komunikaci především technologických společností. V minulosti se podílel na PR aktivitách společností Tieto Czech, Ness Technologies, Hewlett-Packard a řadě dalších.

„V online světě již dnes trávíme značnou část života a digitální bezpečnost se proto dotýká každého z nás. Z toho důvodu jsem velice rád za možnost podílet se na komunikaci společnosti, která v této oblasti zastává přední pozici nejen na českém, ale i globálním trhu,“ říká Šafář. „Jednou z mých hlavních ambicí je posílit povědomí o rizicích spojených s užíváním mobilních zařízení bez antivirové ochrany, neboť jim stále velká část společnosti nevěnuje dostatečnou pozornost,“ dodává.

Vystudoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, obor Mediální studia.

Mezi jeho záliby patří zejména cestování, florbal a zimní sporty.