Patron Bohemia většinu své výroby realizuje na základě požadavků zákazníků. Má dvě výrobní divize, jedna je zaměřena na produkci dětských kočárků, druhá vyrábí rehabilitační pomůcky. Svoje výrobky uplatňuje na trzích 40 zemí světa.

Společnost se rozhodla pro nový informační systém kvůli nedostatečné legislativní a vývojové podpoře stávajícího řešení. K řízení svého podnikání navíc využívala řadu samostatných aplikací, jež bylo nutné neustále datově propojovat a jejichž údržba a podpora již byla nevyhovující.

Jedním z klíčových požadavků na nový systém byla dále nutnost propojení s výrobním softwarem Arop, s nímž byli v Patronu spokojeni a který rozhodli si ponechat. V minulosti přitom data z něj nebyla cele synchronizována a informace mezi systémy, zejména v oblasti detailu sortimentních karet, se rozcházely.

Byznys ERP toto propojení vyřešil a nyní je výměna škály dokladů a záznamů automatizovaná. Jedná se například o sortimentní karty, objednávky do výroby, příjemky z výroby, párování faktur či pohyb materiálových skladů.

Jednou z oblastí, která byla řešena samostatnou aplikací, byl servis. Jako výrobce musí Patron Bohemia provádět ve svém servisním středisku záruční i pozáruční opravy výrobků. Modul Servis, integrovaný v Byznys ERP, zajistil stejný rozsah funkčnosti jako předchozí řešení vytvořené na míru.

Mezi jeho přínosy patří například komplexní evidence oprav konkrétních výrobních čísel, ekonomické vyhodnocení záručních/pozáručních oprav a plánované prohlídky.

Nasazení nového systému dále umožňuje správu firemní cenové politiky. Zákazník zde požadoval co nejmenší administrativní náročnost na správu ceníků a zavedení principu postupného uplatňování slev. V oblasti cenotvorby byly mimo jiné zavedeny cenové akce, akční ceny, několik základních ceníků a automaticky odvozených odběratelských ceníků a hromadné zalistování výrobků.

V rámci podpory prodeje pracuje Patron Bohemia v široké míře s prodejními sadami, což je kombinace více výrobků za zvýhodněnou cenu. Vzhledem k šíři typů a barevných provedení by definice všech možných kombinací prodejních sad byla příliš administrativně náročná. Proto byla v Byznys ERP realizována uživatelská úprava, která umožňuje definovat sady na úrovni typů výrobků.

Dalším výrazným přínosem informačního systému jsou BI analýzy prodejních a obchodních statistik v modulu Byznys BI.

 

Článek byl publikován v ICT revue.