Řešení OpenShift je jedinou firemní platformou typu web-scale pro kontejnerové aplikace. Je založen na linuxových kontejnerech Docker, podporuje jejich správu pomocí řešení Kubernetes a využívá operační systém Red Hat Enterprise Linux 7. Nejnovější aktualizace nástroje Kubernetes a formátu Docker přidává vývojářům middlewarové služby pro OpenShift a rozšiřují integraci OpenStack.

Nové a vylepšené funkce OpenShift Enterprise 3.1:

  • Správa životního cyklu aplikací pro kontejnery: včetně nových a aktualizovaných samoobslužných nástrojů ke tvorbě aplikací z webu, příkazového řádku nebo rozhraní IDE, vylepšení automatizace tzv. buildů aplikací, integrace řešení Jenkins CI a funkcí automatické instalace pro správu aplikací od jejich vývoje až po použití.
  • Firemní kontejnerová infrastruktura (rovněž dostupná samostatně jako veřejná zkušební verze Atomic Enterprise Platform): využívá nejnovější standard pro formát kontejnerů Docker a nástroj pro správu Kubernetes; zajišťuje spolehlivé prostředí pro tvorbu kontejnerových aplikací.
  • Přístup k novým službám Red Hat JBoss Middleware: lze je snadno integrovat do architektury kontejnerů, včetně Red Hat JBoss Fuse, Red Hat JBoss BRMS a Red Hat JBoss Data Grid.
  • Funkce pokročilé správy (zajištěné řešením Red Hat CloudForms): pro kontejnery, projekty a uživatele; lze je rozšířit napříč tradiční infrastrukturou typu VM a privátními i veřejnými cloudy.
  • Vylepšení uživatelského komfortu a webové konzole: lepší ovládání aplikací, vizualizace činnosti a funkce logování a měření.

 

Atomic Enterprise Platform Public Preview

Aby podpořil co nejrychlejší zavádění kontejnerové technologie u svých zákazníků a obchodních partnerů a rozvíjel komunitní spolupráci, zpřístupnil Red Hat funkce kontejnerové architektury také prostřednictvím Atomic Enterprise Platform ve formě bezplatné veřejné zkušební verze.

Tato platforma běží na klastru typu scale-out Red Hat Enterprise Linux Atomic Host, operačním systému optimalizovaném pro kontejnery, popř. Enterprise Linuxu 7, jenž tvoří firemní základ k nasazení cloudových i tradičních aplikací v rámci kontejnerů.

 

Red Hat Atomic Enterprise Platform tvoří:

  • Provozní a distribuční formát: standard Docker a formát OCI (otevřená kontejnerová iniciativa).
  • Služby správy a řízení klastrů: jsou založené na nástroji Kubernetes pro komplexní služby a řazení více kontejnerů napříč hostitelským klastrem.
  • Zásuvné moduly pro síťové propojení a ukládání dat: rozšiřitelné zásuvné moduly pro síťové propojení více hostitelských kontejnerů, běžící na platformě Open vSwitch, a zásuvné moduly pro trvalé ukláddat, sloužící k provozování stavových služeb v kontejnerech.
  • Služby registrů: k bezpečnějšímu ukládání a správě sdílených snímků kontejnerů.
  • Kontejnerové standardy a zabezpečení: mají podobu rozšířeného certifikovaného kontejnerového ekosystému společnosti Red Hat, jehož cílem je usnadnit kompletní realizaci nasazování aplikací v rámci kontejnerů.

 

Článek byl publikován v ICT revue.