Iniciativa Googlu je součástí celoročního programu  "Pomáháme Česku růst" jehož hlavním cílem je posílení digitálních dovedností podnikatelů, firem a studentů. Náplň Exportního akcelerátoru pokrývá problematiku exportu a jeho podpory digitálním marketingem.

Dozvíte se v něm:

  • Jak přemýšlet nad vaší vizí a obchodními cíli?
  • Jak tyto cíle navázat na marketing?
  • Jak správně měřit a vyhodnocovat marketingové aktivity?
  • Jak vybrat vhodný trh pro expanzi?
  • Jak nastavit a optimalizovat kampaně v Adwords?

Mentoři a prezentující programu se rekrutují z významných osobnosti české marketingové scény nebo z oblasti exportu. Za Google se můžete těšit například na Taniu le Moigne, Davida Špinara, Jana Vraného či Jana Poštulku.

Do programu se může přihlásit jakákoliv firma (startup či etablovaná), která disponuje již funkčním produktem s exportním potenciálem nebo i firmy, které již na některý trh exportují a chtějí expandovat dále do světa.

Firmy, které se chtějí do projektu zapojit, se mohou hlásit na stránkách www.exportniakcelerator.cz. Do programu se pak dostanou ty registrované firmy, které v co nejvyšší míře splní dvě základní kritéria.

"Hlavním kritériem pro přijetí do programu bude exportní potenciál produktů nebo služeb přihlášených firem. Důležitá je také ambice navýšit tempo růstu na cizích trzích s využitím digitálního marketingu," uvedl Jan Poštulka z české pobočky Googlu.

V roce 2015 pilotní ročník projektu absolvovalo 12 firem, převážně z oblasti IT a technologií.

Celoroční program "Pomáháme Česku růst" spustil český Google před několika dny. Jeho součástí je také online vzdělávací platforma Digitální garáž určená širokému spektru uživatelů bez rozdílu vzdělání či věku. Platforma je dostupná na stránkách https://digitalnigaraz.withgoogle.com/ a nabízí snadno pochopitelná edukační videa a kvízy. Obsah kurzu si navíc zájemci mohou přizpůsobit podle vlastních potřeb. V průběhu následujících měsíců se platforma bude vyvíjet a obohacovat o nový lokální obsah.