Nové rozhraní údajně nabízí nejflexibilnější platformu z hlediska integrace v rámci infrastruktury díky spolupráci s technologickými partnery, jako je HP, Ixia, PLUMgrid, Pluribus Networks, Extreme Networks a NTT.

"Infrastruktura informační bezpečnosti je příliš rigidní a statická na to, aby mohla podpořit rychle se měnící potřeby digitálního podnikání pro poskytování efektivní ochrany v prostředí s proměnlivými hrozbami," napsal Neil MacDonald z Gartner Research. "Výrobci bezpečnostních řešení proto stále častěji přesouvají větší část nástrojů pro správu pravidel z individuálních hardwarových prvků na úroveň řídicího softwaru s cílem zvýšit flexibilitu při formulaci bezpečnostních pravidel, bez ohledu na umístění."

 

Inovace frameworku Fortinet SDN Security se dotýkají do všech vrstvev síťové architektury:

- Data - přesun bezpečnosti z fixních hardwarových boxů do logických instancí, které mohou být lépe distribuovány a integrovány hluboko do virtualizovaných sítí a jejich datových toků.

- Dohled - orchestrace a automatizace bezpečnostních pravidel s provisioningem pružné zátěže eliminuje chyby v zabezpečení a zajištění souladu pro vysoce pružná a dynamická prostředí.

- Správa - jednotná konzole pro správu bezpečnostních pravidel a událostí napříč fyzickými i virtuálními stroji, privátními a veřejnými cloudy a napříč konvergovanou infrastrukturou, která zajistí konzistentní zabezpečení v souladu s danými pravidly.

"Pravděpodobně neexistuje SDN platforma, která by se stala standardem pro všechny firmy a poskytovatele služeb," uvedl Ondřej Šťáhlavský, regionální ředitel Fortinetu pro oblast CEE. "Proto vytváříme ekosystém, který bude poskytovat podporu pro různé typy SDN platforem prostřednictvím chráněných a otevřených programovacích rozhraní API. Chceme nabídnout škálovatelné bezpečnostní moduly, které lze využívat v případě potřeby a na řídicí úrovni." 

Článek byl publikován v ICT revue.