Důvodem pro výměnu ekonomického systému se stal narůstající počet dokladů a zakázek, čímž stoupla také náročnost na jejich zpracování a zajištění stabilní podpory klíčových procesů. Mezi důležité požadavky ze strany objednavatele dále patřilo napojení na systém SAP a řešení pro tzv. pozastávky.

Za hlavní přínosy zavedení systému Byznys ERP zástupci společnosti Giga označili provázanost jednotlivých podnikových procesů a sjednocení podnikových agend, možnost komplexního sledování saldokonta, výrazné rozšíření reportingových možností a uživatelskou otevřenost systému pracujícího s technologií PUV (Prvky Uživatelské Volnosti).