O konferenci ISSS/V4DIS

Konference ISSS, jejíž první ročník se uskutečnil v roce 1998 v Praze a jíž od následujícího roku pravidelně hostí Hradec Králové, je již řadu let samozřejmou součástí programu všech, kdo se podílejí na reformě a informatizaci veřejné správy – ať už jde o politiky, pracovníky státních orgánů či zástupce samospráv nebo odborníky, kteří se informatizaci veřejné správy profesně věnují. Na přípravě programu i na organizaci akce se zpravidla podílí vedle Ministerstva vnitra ČR několik dalších rezortů, Kraj Vysočina, asociace, svazy a profesní sdružení a řada dalších subjektů. Významnou roli hraje i hostitelské město Hradec Králové, fond Regina a partneři konference v čele s Českou spořitelnou. Visegrádskou konferenci V4DIS každoročně podporuje Mezinárodní visegrádský fond.
Celá rozsáhlá akce je v posledních letech stále vyhledávanější příležitostí také pro prezentaci firmy, produktů a služeb či úspěšných projektů. Účastníci konference se stávají aktivní součástí procesu, v němž se představují klíčové novinky a strategie v oblasti e-governmentu a kde se zároveň tvoří, diskutují a často i schvalují další postupy.

V posledních letech se na ISSS pravidelně registruje více než 2300 hostů, během dvoudenního programu se odehraje zhruba 200 přednášek a diskusí a ve výstavní části se představí přes stovku dodavatelů technologií a služeb. Akce se každoročně koná pod oficiální záštitou premiéra, ministra vnitra, několika dalších ministrů a Asociace krajů ČR, visegrádské setkání obvykle zaštiťuje místopředseda Senátu Parlamentu ČR. Mezi aktivními účastníky se vedle stovek zástupců veřejné správy, odborníků i zástupců dodavatelů technologií a služeb objeví i řada vrcholných politiků, náměstků ministerstev, hejtmanů, primátorů, šéfů státních organizací, zástupců obou komor Parlamentu ČR i desítky zahraničních návštěvníků. Mezi nimi nebudou chybět hosté z Bruselu, delegace členských zemí Visegrádské čtyřky a řada dalších osobností.

isss2016 125Dvoudenní program je zaplněn nejen obvyklým maratonem přednášek, prezentací a diskusí, ale pravidelně se konají také důležité doprovodné akce, jako například zasedání Rady vlády pro informační společnost, setkání poslaneckých klubů, zasedání komisí Rady AKČR, Komise pro informatiku SMO ČR či jednání Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů. Mezi tématy celé konference určitě nebude chybět hodnocení stávajícího rozvoje e-governmentu na národní i evropské úrovni, problematika elektronické identity, důvěryhodných služeb napříč celou Evropskou unií (eIDAS), úplného elektronického podání, otevřených dat či větší transparentnosti veřejné správy nebo otázky spojené s financováním projektů a veřejnými zakázkami. Na pořad jednání přijdou i nové trendy v oblasti mobilních technologií a cloudu, spolehlivá konektivita i kybernetická bezpečnost. Chybět nebudou ani odborné bloky zaměřené na specifické oblasti veřejné správy jako například elektronizaci zdravotnictví a sociální služby, systémy GIS nebo e-turismus.

Více se dozvíte na www.isss.cz.

Konference ISSS 2015