Systémový integrátor, společnost Sabris, se chce v budoucnu více zaměřit na oblast sdílených služeb, konkrétně na služby typu AMS (Application Management Services) a poskytování outsourcingu služeb s přidanou hodnotou pro různé odvětví průmyslu.

Důvodem rozšíření aktivit společnosti jsou měnící se potřeby nadnárodních zákazníků, kteří stále častěji požadují služby integrují globální přístup a zároveň zohledňují specifické požadavky definované na lokální úrovni.

Služby v oblasti komplexní systémové integrace, vývoje aplikací, sdílených služeb a supportu bude poskytovat nově založená společnost Sabris Holding SE, která bude působit prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku, v Rusku a nově vznikajícího Centra sdílených služeb (SSC–Shared Services Centrum).

V souvislosti s budováním Sabris centra sdílených služeb došlo v české dceřiné společnosti Sabris CZ k organizačním změnám v oblasti řízení obchodních aktivit. Daniel Frémund bude nově v roli Head of Sales SSC zodpovědný za strategii a prodej služeb poskytovaných Centrem sdílených služeb jak na domácím, tak i zahraničním trhu.

Novým obchodním ředitelem Sabris pro Českou republiku byl jmenován Branislav Komada.

„Jedním z mých hlavních cílů je posílit pozici společnosti jako lokálního lídra v poskytování IT služeb a zároveň aktivně vyhledávat nové oblasti rozvoje spojené zejména s využitím nových technologií, jako jsou SAP HANA či cloud,“ uvedl Branislav Komada.

Pevně věříme, že tyto změny přinesou Sabrisu další možnosti spolupráce s nadnárodními společnostmi, pomohou nám se lépe soustředit na jednotlivé segmenty trhu a celkově přispějí k plné spokojenosti našich zákazníků,“ dodal Vladimír Sýkora, Chairman of the Board, Sabris holding SE.