Přibližně před dvěma lety se začalo mluvit o velkých datech. Od začátku se debata vedla nejen o technických aspektech uchovávání a zpracování obrovského množství údajů, ale i o jejich přínosech pro obchodníky. O hloubkové analýze zákaznického chování a o tom, jaké obchodní příležitosti důkladná znalost chování zákazníků vytváří.

Lukáš Kovárník

Partnership manager společnosti T-Mobile Czech Republic

Aby bylo možné data uchovávat a třídit a vyhodnocovat, je zapotřebí vyřešit zcela základní otázku. Kde je získat? Záleží na oboru, ve kterém se pohybujete - obchodní řetězec kamenných prodejen může informace vytěžit z kvalitně nastaveného věrnostního programu (kontrolní otázka: kolik takových řetězců v ČR je?) nebo z analýzy objednávek a faktur.

Zajímavé údaje je možné získat z analýzy sociálních médií. A řadu informací možné získat ze zbytkových údajů mobilních operátorů. Nejde přitom jen o informace o provozu na silnicích, bez kterých si leckdo už jen těžko dovede představit cestu ranní špičkou, ale například také o skladbě návštěvníků konkrétního místa.

Jednou z organizací, která se rozhodla big data pro zlepšení svého rozhodování využít, byla správa Národního parku Šumava. Společnosti KPMG zadala relativně malý projekt, jehož cílem bylo zjistit, z kterých zemí a lokalit v ČR přijíždějí návštěvníci NP Šumava a jak se chovají.

Takové údaje jsou důležité například pro efektivní plánování výroby a distribuce informačních materiálů. Pokud správa parku ví, že na Modravu zavítá jen minimum zahraničních návštěvníků, může tak ušetřit za tisk příruček v angličtině nebo polštině.

Na základě velmi pozitivního ohlasu vzniká v současnosti velmi důkladná analýza chování návštěvníků českých horských středisek. V ní jsou data z mobilní sítě jen jedním ze zdrojů - doplňují je informace o profilu návštěvníků, získané dotazníkovým šetřením, a šetření na vzorku české populace.

Výsledky přinášejí podnikatelům v cestovním ruchu neocenitelné informace, které by jinak získávali jen těžko. Co vlastně návštěvníci hor dělají a hlavně co očekávají? Kolik je jednodenních návštěvníků a kolik turistů, kteří v horách několikrát přespí? Liší se od sebe chováním? Kdy do hor začínají jezdit Slováci? Jaké služby chybějí nejsilnějším návštěvnickým skupinám?

 

Sloupek byl publikován v ICT revue.