V nabídce ERPORTu najde zákazník ERP HELIOS Green – pro velké společnosti nebo ERP HELIOS Orange – pro menší a střední podniky. Informační systémy nemusí kupovat – v rámci ERPORTu mu budou zapůjčeny i s veškerým servisem. Všechny systémy jsou spravovány v ČR, včetně všech dat. Uživatel tedy nemusí mít obavu z jejich odcizení kdesi v zahraničí. Pracovat se systémem může bez problémů kdykoli a mimo svoji kancelář.

„Představte si, že váš systém je dopravní letadlo,“ říká Martin Kršňák, manažer partnerské sítě HELIOS, který je garantem projektu. „Jestliže chcete letět, nemusíte se nyní starat o jeho přípravu, o stav pohonných hmot, o catering či o uniformu pilota. Svěříte-li se do služeb ERPORTu, nemusíte se starat o stav ERP systému, který využíváte. Prostě vše necháte v péči našich odborníků.“

ERPORT

Péče o systémy a vše, co s jejich užíváním souvisí, je samozřejmě zahrnuta v ceně za využívání ERPORTu. Rozsah správy je daný parametry a podmínkami konkrétní služby, jejíž dostupnost a funkčnost musí být dokonale zajištěna. K servisní podpoře patří kompletní obsluha hardwaru (např. proaktivní monitoring součástí hardware, řešení závad na něm, správa storage a datacenter a další…). Dále sem patří správa virtualizace, tedy například obsluha virtualizační platformy, update a patchování, zálohování celého VS a další služby, které jsou poskytovány s SLA 99,99 %.