V nedávném průzkumu IBM Institute of Business Value uvedlo jen 16 % dotázaných bank, že dokáží odhalit pokus o podvod už ve chvíli, kdy je prováděn. Ze studie vychozí, že trvá přes čtyři týdny, než se zjistí a potvrdí nové typy ohrožení a následně přijmou potřebná opatření. Existující techniky odhalování podvodů jsou vázány na specializované „black box“ modely, které není snadné adaptovat. Platební sektor se rozvíjí s využitím čím dál rychlejších, alternativních a mobilních transakcí, více se uplatňují čipové technologie a PIN kódy. Odpovídajícím způsobem se ovšem zdokonalují i technologie a organizovanost podvodníků.

IRIS nabízí analýzu těchto podvodných praktik v reálném čase, přičemž využívá strojového učení k rychlému vytváření modelů proti podvodům. Současně podporuje vznik a úpravy ad-hoc modelů, které se prokázaly jako úspěšné na platebních platformách různých velikostí. IRIS funguje jako „virtuální analytik“, který pomáhá rozpoznat nové typy podvodného chování. Aplikuje modely strojového učení, které analytikům umožní odhalit podvody a včas zasáhnout, aby se těmto incidentům dalo předcházet. IRIS tak vyplňuje mezeru mezi expertně stanovenými pravidly a tradičním prediktivním modelováním díky využití umělé inteligence a kognitivních technik ve spolupráci s odborníky. Tak je možné interaktivně navrhnout nejvhodnější analytické metody a současně testovat a zavádět modely s reálně vznikajícími daty bezprostředně a bez zbytečných prostojů.

 

Společnost IRIS Analytics byla založena v roce 2007 a sídlí v německém Koblenz. Poskytuje technologické a konzultantské služby platebnímu sektoru, aby pomohla bránit podvodům při elektronických platbách. Vyvíjí a nabízí klientům platformu pro prevenci podvodů IRIS, která zajišťuje vyhodnocování ohrožení v reálném čase napříč celým spektrem elektronických platebních kanálů včetně kreditních, debetních a předplacených karet, online i mobilních plateb. Platforma IRIS umožňuje zpracovatelům i poskytovatelům plateb, vydavatelům karet či provozovatelům platebních řešení po celém světě provádět analýzy a reagovat na komplikované formy podvodů v reálném čase. Zůstávají tak vždy o krok napřed před vznikajícími hrozbami.