Odborníci na kyberkriminalitu a pojišťovnictví do budoucna předpokládají, že kybernetické hrozby a krytí jejich následků budou pro pojišťovny velkým tématem. Na internetu si můžete objednat služby či zboží všeho druhu a z celého světa. Při platbě kreditní kartou však musíte sdělit její číslo, dobu platnosti i bezpečnostní kód. Pokaždé tím riskujete, že někdo zneužije vaše osobní údaje ke svému obohacení a nikdy nemáte stoprocentní jistotu, zda internetový prodejce dodá zaplacené zboží v řádném stavu a včas.

Rizika se však netýkají pouze finančních oblastí. Nikdy nevíte, kdo se dostane k vašim emailům nebo sdělením a snímkům na facebooku a zda se vy, nebo někdo vám blízký, nestanete obětí kyberšikany. Pokud někdo neoprávněně použije například vaše fotografie, může vám v rámci pojištění pojišťovna pomoci zajistit stažení dat poškozeného nebo případně povede soudní spor.

Jaká je situace na českém trhu?

Internet přináší mnoho benefitů, ale také nových rizik. Běžnému uživateli se bohužel dostávají jen velmi omezené možnosti, jak se v takových případech bránit.

ČSOB Pojišťovna proto uvádí na trh Pojištění internetových rizik. Od ledna si ho můžete sjednat (jednotlivec za 900 Kč, celá rodina za 1 188 Kč/ročně). Pojišťovna za klienty v případě potřeby vyřídí reklamaci zboží, zaplatí vzniklou škodu, zajistí odstranění poškozujících informací nebo ponese náklady na soudní řízení. „Pojištění internetových rizik bylo poprvé zavedeno ve Francii před necelými třemi roky. Odtud se úspěšně šíří do dalších západoevropských zemí. My s ním přicházíme jako první v celém regionu střední a východní Evropy. Mimo jiné se soustředíme hlavně na ochranu klientů při nákupech na internetu, jejich osobních dat či dat souvisejících s užíváním platebních karet,“ uvedl ředitel odboru pojištění majetku a odpovědnosti ČSOB Pojišťovny Michael Neuwirth.

Společnost AXA Assistance plánuje rozšířit svojí nabídku služeb o pojištění Cyber risk, které pomáhá poškozenému v případě, že se stane obětí kybernetické kriminality. Kromě odškodnění nabízí nové pojištění i asistenci specialistů, kteří pomáhají řešit následky krádeže dat, zneužití či poškození internetové identity nebo krádeže finančních prostředků při nákupech pomocí platebních karet. Asistence pomáhá i při poškození dobrého jména na internetu a s nekalými praktikami e-shopů. Pojištění Cyber risk zahrnuje nonstop právní asistenci, při které má klient možnost okamžitě získat doporučení, jak se ve vzniklé situaci zachovat a jak případně minimalizovat další související škody. Specialisté AXA Assistance za klienta také aktivně vzniklý problém napravují.

Pojišťovna Allianz samostatný produkt pojištění internetových rizik v Česku nenabízí, ale je schopna službu zprostředkovat skrze centrálu v Mnichově.

Česká pojišťovna v této oblasti připravuje určité novinky, nyní zatím nemůže sdělit bližší informace.

Ani Kooperativa speciální produkt, kryjící tato rizika nyní nemá. „Pojištění "Cyber risk" je nyní v západní Evropě velké téma s tím, že v budoucnu (výhledově do tří až pěti let) lze očekávat zvýšený zájem, tedy poptávku i ve střední Evropě. Nyní situaci monitorujeme a diskutujeme se zajistiteli o možnostech a řešeních. Ve výše zmíněném časovém horizontu bychom pak toto pojištění chtěli nabízet," uvedl mluvčí pojišťovny Milan Káňa.

Ředitel makléřské společnosti Insia Ivan Špirakus k tomuto tématu uvedl: „V pojištění občanů skutečně jde o první produkt tohoto charakteru na českém trhu (ČSOB pojišťovna pozn. redakce). Osobně jej považuji za velmi užitečný, existuje již řada skutečných případů (škod) i v ČR, na které se toto pojištění vztahuje a vzhledem k rychlosti rozvoje internetu a rizik spojených s jeho používáním to bude stále významnější."


Prevence a obezřetnost

Pojištění internetových rizik vás však nezbavuje odpovědnosti. Analytik společnosti Partners Zbyněk Kuběj míní, že jsou tyto produkty poskládané z několika poměrně odlišných částí, které řeší různé rizikové situace spojené s používání internetu nebo bezhotovostního platebního styku. Těm je ale podle něj možné se s trochou obezřetnosti vyhnout.

Případ, kdy bude doručeno nekompletní či poškozené zboží objednané prostřednictvím internetu nebo nebude doručeno vůbec, je možné eliminovat pečlivějším výběrem internetového obchodu a zjišťování referencí na vybraný e-shop. Problémem je obecně Čína, oblíbená destinace internetových nákupů, na níž se zpravidla pojistka nevztahuje. U pojištění zneužití platební karty je otázkou, zda již majitel karty tento typ pojištění nemá sjednáno prostřednictvím banky. Za nejpřínosnější považuje Zbyněk Kuběj pojištění proti zneužití identity na internetu a poškození pověsti na internetu a sociálních sítích. I zde je ale možné předcházet problémům dodržováním pravidel chování.

V pojištění firem je možné internetová rizika již nějakou dobu pojišťovat v zahraničí, nicméně toto pojištění má svůj rozvoj také teprve před sebou.