Martina Kirchrathová (35) má v nové roli ředitelky za cíl upevňování pozice značky Ingenico na českém a slovenském trhu a dohled nad zaváděním inovativních platebních řešení nejen v retailu, ale i jiných, méně tradičních odvětvích, jako je veřejná správa, doprava, vending a jiné.

„Působení na pozici Country Managera pro Českou republiku a Slovensko je pro mě velkou výzvou,“ říká Martina Kirchrathová. „Mou prioritou bude silná podpora lokálních bank a partnerů v zavádění inteligentních platebních řešení, jichž má Ingenico Group nejucelenější nabídku na trhu.“

Na své pozici nahrazuje dočasně jmenovaného ředitele, Francois Voyrona, který bude nadále vykonávat svou hlavní funkci obchodního ředitele pro východní Evropu.

Více než 13 let působila ve společnosti Český Telecom a jeho právních nástupcích, kde se rovněž věnovala vedení obchodního týmu pečující o korporátní klientelu. V posledních dvou letech se věnovala rozvoji nových obchodních příležitostí v oblasti platebních karet, respektive akceptační sítě na pozici Business Development Director u společnosti MasterCard. Její strategie je založená především na budování dlouhodobých vztahů a prodeji založeném na hodnotové nabídce a odborném poradenství.

Vystudovala univerzitu Jana Amose Komenského v Praze a získala titul BA v oboru andragogiky.