České Radiokomunikace jsou jednou z prvních velkých firem u nás, která aktivně pronikla do internetu věcí a spustila konkrétní řešení. Pilotní provoz smart meteringu přináší měření a sběr dat založený na dálkové komunikaci čidla s centrálou.

Podle odhadů odborníků bude v roce 2020 celosvětově připojeno do internetu věcí několik set miliard zařízení, což představuje desítky zařízení na jednoho obyvatele naší planety. České Radiokomunikace mají předpoklady sehrát v rozvoji internetu věcí významnou roli, především díky svojí infrastruktuře s celonárodním pokrytím a výkonnému cloudu.

Systém internetu věcí spočívá ve využití speciálního datového protokolu umožňujícího efektivní a bezpečnou obousměrnou komunikaci čidel a senzorů pro nejrůznější použití. „Ve výsledcích LoRa výrazně předčí veškeré alternativní dostupné technologie, čímž se otevírá široké pole využití pro chytrou domácnost, chytré město, chytré měření, chytrou výrobu, apod. Internet věcí zásadně přispěje k zefektivnění celé řady lidských činností a povede ke zjednodušení každodenního života,“ říká  Petr Sichrovský, obchodní ředitel ČRa.

Pilotní síť, kterou ČRa připravily pro RWE GasNetSoftlink, snímá pomocí senzorů na infrastruktuře plynovodů RWE data pulsními čidly, pak je odesílá radiovou sítí do cloudu ČRa. Tam dochází ke zpracování dat a jejich odesílání koncovým uživatelům.

Pilotní provoz probíhá v Praze, ve středních a západních Čechách. V rámci přípravy pilotního projektu provedly České Radiokomunikace v průběhu jara a na začátku léta sérii zátěžových testů technologie LoRa. Cílem bylo ověřit spolehlivost technologie zejména v oblastech bez přímé viditelnosti na vysílací věž, tedy v místech zastíněných vysokými budovami, údolích, ale i uvnitř budov a pod úrovní terénu.

Výsledky testů prokázaly vynikající dosah ve venkovním prostředí při přímé viditelnosti. Nadprůměrné výsledky byly zaznamenány v dosahu „indoor“ hluboko do nitra budov a podzemních prostorů. Pozitivních hodnot dosáhla technologie LoRa při velmi nízkém vysílacím výkonu, který významně prodlužuje životnost baterií v senzorech. Do konce roku 2015 by měla být ověřena kompletní připravenost pro komerční spuštění služby.

České Radiokomunikace plánují na tento pilotní projekt navázat. Budou hledat další partnery pro spolupráci na rozvoji této sítě.