Rozsahem funkcí a vysokou variabilitou dokáže Byznys EVO pokrýt potřeby organizací různého oborového zaměření, od obchodních společností až po výrobní firmy. Systém je vhodný nejen pro společnosti s vysokými požadavky na funkčnost, ale i pro firmy s velkými objemy dat.

 

EVO míří na větší firmy

Byznys EVO je určen pro středně velké a velké organizace, které kladou důraz na obchodní procesy, soustředí se na kvalitní péči o zákazníky, mají stovky zaměstnanců a desítky až stovky uživatelů v informačním systému.

Systém nabízí vysokou míru přizpůsobení se každé společnosti. A to od klíčových obchodních procesů přes napojení na další součásti podnikové infrastruktury až po konkrétní uživatele a konkrétní formuláře a nabídky v rámci ERP systému. Zástupci J.K.R. upozorňují na maximální otevřenost systému, a to jak na úrovni datových struktur, tak co do vzhledu formulářů a výstupů, včetně možnosti ovlivnění chování systému, validačních kontrol a rozšíření nabídek.

Čtvrtstoletí zkušeností a šest let vývoje Práci na novém systému J.K.R. zahájila v roce 2009, od roku 2011 se rozběhl vývoj jádra ERP systému a modulů, souběžně probíhaly testy a optimalizace. V roce 2014 pokračoval vývoj klíčových modulů a funkcionalit, probíhala první nasazení řešení do ostrého provozu.

Byznys EVO byl vyvinut s důrazem na jednoduchost, flexibilitu, ergonomii a snadné používání. Patrná je inspirace designem kancelářských aplikací Microsoft Office, které jsou podle vývojářů J.K.R. etalonem uživatelsky přívětivého podnikového softwaru. Vývoj ergonomie probíhal s přispěním odborníků z akademické sféry. V systému se snoubí zkušenosti společnosti s vývojem ERP aplikací a s poznatky z několika tisíc úspěšných projektů od roku 1991.

Byznys EVO je díky třívrstvé architektuře vysoce škálovatelným řešením s možností rozložení zátěže mezi databázovým a aplikačním serverem. Posílením hardwaru serveru je možné zvyšovat výkon aplikace pro všechny klienty, také je možné rozprostřít zátěž v serverovém klastru. Řešení je přizpůsobené pro práci v cloudu – na koncovém zařízení je umístěn pouze malý klient, veškerá byznysová logika a datový server jsou umístěny v cloudu, například v prostředí Microsoft Azure.