To byly jen některé z cílů v oblasti výměny obchodních dokladů, které se společnosti Datart podařilo vyřešit nasazením řešení EDI (Electronic Data Interchange) komunikace od společnosti CCV Informační systémy.

Elektronickou výměnu dokladů se svými dodavateli zahájil Datart v posledním čtvrtletí loňského roku prostřednictvím EDI zpráv objednávka (ORDERS), faktura (INVOIC), obchodní námitka (COMDIS) a příslušných potvrzovacích zpráv. V první fázi projektu již bylo během prvních měsíců zapojeno více než 30 % dodavatelů, což představuje přes 60 % zasílaných dokladů, které byly převedeny do strukturovaných elektronických dokladů, a další rychle přibývají.

Od června je zahájeno také zapojování dodavatelů pro slovenskou část této sítě prodejen s elektrospotřebiči. Díky integraci EDI s podnikovým informačním systémem společnosti Datart (Microsoft Dynamics AX) dochází nejen k automatickému přenosu dat do systému, ale i ke zjednodušení zpracování daňových dokladů. Cílem je úplná bezpapírová likvidace dokladů.

Rozvoj elektronické komunikace bude dále probíhat nejen co do počtu zapojených dodavatelů, ale také používaných EDI zpráv. Elektronizace dalších procesů přináší především vyšší rychlost přenosu dokladů, okamžitou zpětnou vazbu, eliminaci chybovosti a zásadní snížení pracnosti. V nejbližší době Datart plánuje nasazení další EDI zprávy DESADV, která je elektronickou obdobou dodacího listu. Díky automatickému přenosu dat dojde k výraznému ulehčení procesu příjmu zboží.

Elektronické zalistování zboží dalším logickým krokem V další etapě zefektivňování obchodních procesů se Datart hodlá zaměřit na eliminaci objemu práce, která je spojena se zalistováním informací o zboží na obou stranách dodavatelsko-odběratelského řetězce. Plánuje tak využít řešení Orion eKatalog, jež slouží pro správu a sdílení kmenových dat.

Pro identifikaci v rámci EDI komunikace Datart naplno využívá významu identifikátorů pomocí globálních standardů GTIN a GLN). Díky jednoznačné identifikaci zboží prostřednictvím GTIN (známého v podobě čárového kódu na zboží dříve jako EAN) a každého článku dodavatelsko-odběratelského řetězce pomocí GLN pak u kmenových dat dochází k efektivnější výměně informací a další redukci manuálních činností při administrativě spojené s tokem zboží.