Jan Vališ (41) přichází ze společnosti ALUKOV, kde měl na starosti přípravu strategie produktové propagace, obchodní strategii firmy pro vstup na nové trhy v rámci České republiky a Společenství nezávislých států (SNS) a zodpovídal také za tvorbu a rozvoj dealerské sítě pro Rusko a SNS.

Plánů v rámci 2GIS má mnoho. „Aplikaci 2GIS používá ve světě od roku 2002 okolo 40 milionů uživatelů napříč více než 280 městy z Ruska, Ukrajiny, Kazachstánu, Itálie, Kypru i České republiky. Tento zájem ze strany veřejnosti přisuzuji především tomu, že aplikace nabízí něco navíc – podrobné a neustále aktualizované informace,“ říká Jan Vališ a dodává: „Naším cílem je tyto informace dále rozšiřovat, ať už se jedná o mapové podklady, které obsahují vše od vykreslených parků, obchodních center až po 3D modely kulturních památek, nebo adresář, ve kterém se nachází široké spektrum informací (o restauracích, bankomatech, školách, pojišťovnách apod.). Chceme se pro Pražany stát partnerem číslo 1 a poskytnout jim nejpropracovanější informační systém Prahy s 3D mapou.“

Jan Vališ získal magisterský titul na VŠE, na Záhřebské státní univerzitě v Chorvatsku, na fakultě podnikové ekonomie. V roce 2009 dokončil postgraduální studium na Diplomatické akademii při Moskevském státním institutu mezinárodních vztahů.