Tato dohoda je za posledních 18 let první dojednanou smlouvou v oblasti celní problematiky v rámci WTO. Toto rozhodnutí rozšiřuje předchozí Dohodu o informačních technologiích (ITA) z roku 1997, která zahrnuje produkty, které jsou osvobozeny od cla, nebo je u nich nulové clo. Tento krok má pomoci hlavně výrobcům a WTO věří, že pomůže podpořit růst globální ekonomiky a přispěje k tvorbě pracovních míst. Jejím významným přínosem je také snížení cen pro běžné spotřebitele.

Mezi výrobky a technologiemi uvedenými v této dohodě jsou mimo jiné GPS navigační systémy, zdravotnické produkty, které pracují s magnetickou rezonancí, nová generace polovodičů nebo přístroje na výrobu plošných spojů, telekomunikačních satelitů a dotykových displejů.

Podle podmínek dohody by mělo být clo u těchto vybraných produktů odstraněné do tří let. Do konce října 2015 má každá ze zúčastněných členských zemí předložit ostatním účastníkům návrh plánu, jak budou naplněny podmínky dohody. Vyjednávači nyní musí ještě dokončit technické detaily a načasování rušení cel. Veškeré práce mají být dokončeny do jednání členských zemí WTO v Nairobi, které se uskuteční letos v prosinci.

„Dnešní dohoda je mezník,“ uvedl generální ředitel WTO Roberto Azevedo. „Roční obchod s těmito produkty generuje hodnotu větší než bilion dolarů, což představuje přibližně 7% celkového světového obchodu. To je více než je celosvětový obchod s automobily nebo více než produkuje obchod s textilem, oděvy, železem a ocelí dohromady. Zrušení obchodních cel v tomto rozsahu bude mít obrovský dopad. Bude podporovat nižší ceny a to i v mnoha dalších odvětvích, které používají produkty IT. Sekundárně bude toto rozhodnutí vytvářet pracovní místa a pomůže zvýšit růst HDP po celém světě.“

Generální ředitel také dodal, že je skvělé, že všech 161 členů WTO bude mít z této dohody prospěch, jelikož budou využívat u těchto produktů bezcelního režimu. Podmínky této dohody budou formálně představeny na zasedání Generální rady WTO 28. července.