Přibližně polovina respondentů aktuálního výzkumu společnosti Safetica o společné evropské regulaci ochrany osobních dat uvedla, že je tato iniciativa Evropské unie prospěšná pro ochranu soukromí občanů EU. Na její podobě se v červnu 2015 dohodli ministři spravedlnosti členských států EU. Budou tak mít přístup k informacím, která firma plní nejvyšší standardy ochrany osobních údajů. Dosavadní úprava pochází z roku 1995. Reforma reaguje na obrovský technologický pokrok, jehož vedlejším účinkem se stalo šíření osobních dat uživatelů internetu. Údaje jsou však často využívány k jiným účelům, než k jakým je uživatelé původně poskytli. Za nedodržení nových pravidel bude nově hrozit sankce jeden milion eur nebo dvě procenta ročního obratu firmy.

"V roce 1995 ztratit například osobní údaje zákazníků znamenalo předat někomu fyzicky třeba i několikakilovou složku papírů. V dnešní době jde o jeden klik myší, který můžete udělat úmyslně nebo také nedopatřením," uvedl ředitel Safetiky Jakub Mahdal.

Řada firem půjde regulaci již během dvouletého přechodného období naproti. Pro firmy se tedy jedná o ideální příležitost, jak vylepšit zabezpečení proti úniku dat na úroveň požadovanou EU, která dle výzkumu dosud schází 58 procentům firem.

Průzkum společnosti Safetica1 Průzkum společnosti Safetica 2 Průzkum společnosti Safetica 3 Průzkum společnosti Safetica 4 Průzkum společnosti Safetica 5

Z výzkumu vyplývá, že až 60 procent českých firem zatím nemá dostatek konkrétních informací o společné evropské regulaci ochrany osobních údajů. Valná většina z nich přitom osobní údaje, například data o svých zaměstnancích, zpracovává. Až 69 procent firem neví o chystané potřebě najmout si tzv. Data Officera, tedy inspektora ochrany osobních údajů, ve firmách nad 250 zaměstnanců. O možnostech podání stížností u národního regulátora pak neví shodných 69 procent respondentů výzkumu Safetica. Tyto stížnosti mohou být podány proti prohřeškům při zpracování osobních údajů, a to i když jsou zpracovány kdekoliv jinde v EU.

O společnosti

Safetica Technologies se specializuje na softwarovou ochranu proti selhání lidského faktoru – zlým úmyslům i škodám z nedbalosti. Vlajkovou lodí společnosti je bezpečnostní software Safetica, první software na světě pro komplexní ochranu společností před lidskými chybami. Safetica chrání před následky úniků citlivých informací a ztrátami spojenými s neefektivně vynaloženými personálními náklady.

Dvouleté přechodné období do plné platnosti těchto opatření ovšem podle 66 procent dotázaných není postačující pro update softwarových a jiných mechanismů pro ochranu dat ve firmách. „Je pravda, že české firmy v softwarových nástrojích pro prevenci úniku dat pokulhávají. Nicméně je dobré podívat se na to, jak citlivě spotřebitelé vnímají nakládání s jejich daty uvnitř firem. Téma ochrany digitálních dat je tedy mnohem víc než právní otázka. Jde především o posílení konkurenceschopnosti firmy v tržním prostředí,“ dodal Jakub Mahdal.