Konzultanti společnosti J.K.R. se při nasazování ERP systému zaměřili na několik hlavních oblastí a propojení s dalšími používanými podnikovými aplikacemi. Důležitým požadavkem ze strany objednavatele bylo napojení prodeje zboží v tuzemsku a v zahraničí na externí internetový obchod s automatickým příjmem objednávek zákazníků a partnerů.

Podstatný byl pro výrobce oblečení také požadavek na sofistikovanější rezervační systém, kdy je zboží blokováno formou předadresných rezervací (blokace zboží pro partnery s ohledem na výrobní objednávky).

Nový systém dále umožňuje například sledování etap výroby pomocí obchodního případu, a to včetně detailního sledování jednotlivých termínů procesu výroby. Došlo také ke zjednodušení a sjednocení evidence parametrů produktů. Mezi další přínosy nasazení nového systému patří zrychlení a zpřehlednění expedice zboží spolu s dohledem nad výrobou.