Z výzkumu Visa Europe mezi britskými spotřebiteli vyplynulo, že mladí lidé ve věku od 16 do 24 let jsou ze všech respondentů biometrickým bezpečnostním řešením nejvíce otevřeni. Zároveň nemají problém touto technologií nahradit tradiční bezpečnostní prvky, jako je například heslo. Výsledky studie naznačují, že přístup současné generace ke stávajícím bezpečnostním řešením vystavuje její příslušníky zvýšenému riziku odcizení údajů a financí.

Studie ukázala, že příslušníci generace Z (16-24 let) použijí k ochraně svých osobních údajů jeden stejný kód PIN (32%) nebo stejné heslo s mnohem vyšší pravděpodobností než starší věkové kategorie, a navíc mnohem ochotněji sdílí své bezpečnostní údaje s ostatními:

  • 34 % respondentů náležících do generace Z sdělilo další osobě PIN kód ke své debetní nebo kreditní kartě oproti 23 % z celkového počtu respondentů
  • 32 % sdělilo další osobě heslo ke svému chytrému telefonu oproti 10 % z celkového počtu
  • 22 % sdělilo další osobě své přístupové heslo do internetového bankovnictví oproti 7 % z celkového počtu

Blíží se konec hesel a PIN kódů?

Příslušníci této věkové kategorie častěji považují bezpečnostní opatření za obtěžující aspekt placení (64 % oproti 59 % všech dospělých respondentů). Zčásti je snad i proto více než polovina příslušníků generace Z  přesvědčena, že hesla a PIN kódy na konci tohoto desetiletí již nebudou potřebné.

Generace Z by ochotně přijala coby jejich náhradu biometrické bezpečnostní prvky jako například rozpoznávání obličeje, identifikace otisků prstů či snímače oční sítnice. Tři čtvrtiny (76 %) jejích příslušníků by nemělo problém používat při platbě biometrické bezpečnostní prvky a 69 % věří, že tato řešení jim ušetří čas a zjednoduší život.

S tím souhlasí i Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko. „Protože očekáváme, že všechny platební terminály budou do konce roku 2017 bezkontaktní, technicky bude možné popisovaným způsobem zaplatit víceméně kdekoli. Nová mobilní zařízení jako například iPhone nebo Samsung Galaxy S5 již maji zabudované snímače na otisk prstů a je možné s nimi takto autorizovat bezkontaktní transakci na terminálu. Dá se očekávat, že biometrické senzory začnou být standardní součástí nových chytrých zařízení, jako jsou mobily, hodinky a různé náramky, a autorizace plateb biometrií díky své bezpečnosti a jednoduchosti postupně nahradí autorizaci PINem,” myslí si Marcel Gajdoš.

Banky budou muset urychlit vývoj biometrických řešení

Tyto výrazné změny ve vnímání bezpečnosti plateb budou muset do své budoucí strategie začlenit především banky. Bude to pro ně znamenat dvě věci. „Za prvé, budou-li chtít pokrýt rostoucí poptávku generace Z, budou muset nejen pokračovat ve vývoji biometrických řešení, ale jejich vývoj navíc urychlit. A za druhé budou muset nepřetržitě zkoumat rozšiřující se možnosti ověřování totožnosti, aby pak byli schopni zajistit svým zákazníkům nejen maximální zabezpečení ale také pohodlí při používání tradičních i nových platebních řešení, jež budou stále častěji součástí různých softwarových aplikací,“ dodává výkonný ředitel Visa Europe Jonathan Vaux.

Ze současných dostupných platebních metod generaci Z láká nejvíce ověřování pomocí otisků prstů. Téměř 70% respondentů ve věku 16-24 let uvedlo, že by do roku 2020 chtělo mít možnost používat tuto metodu namísto hesel. Širší zájem generace Z vzbuzují i snímače oční sítnice (39%) a technologie rozpoznávání obličeje (27%), zatímco jiná biometrická bezpečnostní řešení, jako je rozpoznávání hlasu (12%), rychlá analýza vzorků DNA (15%) a implantované čipy (16%), se prozatím větší oblibě netěší.