Slovenská pobočka společnosti dokončila pro Slovenskou elektrizačnú prenosovú sústavu (SEPS) nasazení informačního systému mTMF.

Systém zajišťuje integraci všech zúčastněných provozovatelů přenosových soustav a organizátorů trhu na propojeném slovenském, českém, maďarském a rumunském denním trhu s elektřinou.

Jak uvádí tisková zpráva společnosti SEPS, koncem minulého roku byl spuštěn provoz rozšířeného Market Couplingu, který integruje slovenský, český, maďarský a rumunský denní trh s elektřinou, označovaný též jako 4MMC. Unicorn Systems SK na základě přijatých požadavků dodala pro společnost SEPS centrální komunikační uzel, zajišťující výměnu informací a dat mezi provozovateli přenosových soustav (ČEPS, SEPS, MAVIR a Transelectrica) a organizátory trhů (OTE, OKTE, HUPX a OPCOM).

Systém mTMF je z pohledu provozovatelů přenosových soustav klíčový, zajišťuje výměnu dat v precouplingové a postcouplingové fázi; jeho existence také zásadně zjednodušuje celkovou architekturu a přispívá k celkové spolehlivosti.