Společnost EDITEL je mezinárodním předním poskytovatelem služeb v oblasti elektronické výměny dokumentů (EDI, z anglického originálu Electronic Data Interchange), který se specializuje na optimalizaci procesů dodavatelského řetězce.

 

Tibor Šata, generální ředitel EDITEL CZTibor Šata, generální ředitel společností EDITEL CZ a EDITEL HU, byl jmenován do funkce ředitele pro mezinárodní operace a rozšířil tím svou dosavadní manažerskou odpovědnost. Kromě řízení současných aktivit v České republice a v Maďarsku se bude soustředit především na rozvoj EDITEL v regionu střední Evropy. Mimo výše zmíněných zemí to bude například také Polsko, Bulharsko, Slovinsko a Chorvatsko.

Svou profesní kariéru zahájil Tibor Šata v roce 1997 v HSBC Bank plc. v Praze, zabýval se převážně oblastí bankovních operací. Od roku 2000 působil 8 let ve společnosti Euronet Worldwide Inc. v různých manažerských rolích a načerpal tak rozsáhlé znalosti v oblasti elektronických finančních transakcí.

V letech 2006 - 2007 studoval na Katz Graduate School of Business, University of Pittsburgh, kde získal titul MBA.

 

Jan Mrvík, výkonný ředitel společnostil EDITEL CZJan Mrvík, obchodní a marketingový ředitel EDITEL CZ, se přesouvá na pozici výkonného ředitele společnosti. Stávající kompetence pokrývající rozvoj obchodu, marketingu a spolupráce s partnery nově rozšíří o realizaci strategie společnosti na českém trhu, řízení interních a externích operací, management dodávek projektů a služeb, včetně servisního centra. V této pozici bude reportovat generálnímu řediteli EDITEL CZ.

Jan Mrvík působí v oblasti IT od roku 1997, kdy zahájil svoji profesní kariéru ve společnosti PIKE ELECTRONIC, zabývající se vývojem a implementacemi řídícího software pro válcovny plechu a železa. Na své pozici byl pověřen realizací projektů jak v evropských, tak i mimoevropských destinacích, jakými jsou například Brazílie nebo Čína. Ze společnosti Tieto Czech, kde pracoval od roku 2011, přešel koncem roku 2013 do společnosti EDITEL CZ na pozici manažera zodpovědného za rozvoj nových obchodních segmentů. Jan má bohaté profesní zkušenosti z obchodních a manažerských pozic v mezinárodních firmách zabývajících se rozsáhlými IT projekty a dodávkami komplexních IT řešení.