Zdeněk Pilz (57) se pohybuje v oblasti IT již od devadesátých let. Začínal v Software602, odkud se přesunul do IBM Česká republika a po více než 3 letech do Sun Microsystems Czech. V Sunu strávil dvanáct let a od roku 2004 zastával post generálního ředitele. Po akvizici společnosti Sun Microsystems firmou Oracle zamířil do Oracle Czech, kde měl na starosti hladkou integraci pobočky Sunu a nastavení a řízení obchodních procesů v oblasti prodeje komplexních softwarových a hardwarových řešení.  Následně krátce působil jako CEO ve společnosti Arbes Technologies.

Zdeněk Pilz vystudoval Fakultu strojní ČVUT v Praze. Je místopředsedou představenstva ICT UNIE (dříve SPIS), současně je zapojen také v dalších aktivitách, jako je Česká společnost pro systémovou integraci, Platforma pro elektronické zdravotnictví a pomáhá nadaci Srdce na dlani.