Tomáš Chumchal bude odpovědný za rozvoj obchodních aktivit s  klíčovými partnery společnosti, systémovými integrátory v České a Slovenské republice. Těžit bude ze svých dlouholetých praktických zkušeností, které by měli přispět k tomu, že bude schopen oslovovat nové koncové zákazníky a získávat tak nové projekty, které přispějí ke kontinuálnímu růstu obratu kamerových systémů.

Tomáš Chumchal přichází ze společnosti SECURITAS ČR, kde působil nejdříve jako interní auditor a poté jako Business Development Manager s odpovědností za projekty s využitím bezpečnostních technologií včetně kamerových systémů.

Tomáš Chumchal získal titul Ing. na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, kde studoval na Fakultě bezpečnostního inženýrství, obor Technická bezpečnost osob a majetku.

Je svobodný, ve volném čase se rád věnuje cestování a horské turistice.