Společnost začala ve svém provozu využívat autonomní mobilní roboty (AMR), kterými postupně nahrazuje původní AGV řešení. Dva roboti MiR200 nyní zásobují v pravidelných hodinových intervalech devět automatizovaných SMT linek prázdnými plošnými spoji, jež jsou osazovány elektrotechnickými součástkami. Třetí robot sbírá odpadní materiál a čtvrtý robot MiR pracuje v zařízení na výrobu plastů, odkud odváží hotové plastové výlisky ze tří pracovišť v oddělení vstřikolisů. Veškeré logistické operace jsou řízeny ve spolupráci s integrovaným warehouse management systémem (WMS).

Řešení MiR nabízí řadu přínosů: je flexibilní, umožňuje přesouvat robotická zařízení z jedné výrobní haly do druhé s minimálními úpravami. Další výhodou je uživatelská jednoduchost, kdy si operátor na lince přivolá mobilního robota stisknutím jediného tlačítka.

"Výhody v oblasti práce vidíme ve dvou oblastech: jednoduché a monotónní pracovní činnosti nyní mohou provádět roboti, což nám umožňuje šetřit náklady. Dále pak v ergonomické oblasti jsou velmi užiteční pro samotné pracovníky, kteří dostanou materiál v přesném čase a v komfortní výšce, a nemusí se tak fyzicky přetěžovat," řekl Richard Čiernik, industrial engineer manager ve společnosti Visteon Electronics Slovakia.

MiR

Článek byl publikován v komerční příloze HN ICT revue.