V loňském roce byl hlavní kybernetickou hrozbou opět ransomware. I přes 57% pokles nových rodin ransomware vzrostl počet odhalených hrozeb tohoto typu o 10 procent. Nejvíce cíleným odvětvím zůstává zdravotnictví s více než 700 napadenými organizacemi. Vedle poskytovatelů zdravotní péče se v USA stalo obětí ransomwarových útoků nejméně 110 institucí státní správy a samosprávy.

„Digitální transformace je dlouho silně akcentovaným pojmem a během mnoha let přinesl celý tento koncept velmi výrazné pozitivní výsledky. Ale bezpečnost je často opomíjenou oblastí a kybernetičtí zločinci tak mají otevřená digitální vrátka,“ řekl Jon Clay, ředitel společnosti Trend Micro pro globální komunikaci k oblasti hrozeb. „Navzdory převládající představě o míře digitální transformace je stále ještě realitou také nedostatek základní bezpečnostní hygieny a tradiční systémy se zastaralým softwarem i neošetřenými zranitelnostmi. Tento scénář je ideální pro útočníky, kteří usilují o rychlou návratnost svých investice. A dokud bude vydírání rentabilní, budou jej zločinci využívat i nadále.“

Rok 2019 byl také ve znamení zdokonalení obchodních procesů spojených s ransomware, mj. došlo k vytvoření aliancí mezi producenty jednotlivých druhů tohoto typu hrozby. Příkladem koordinovaného postupu může být útok, který skupina okolo ransomware Sodinokibi provedla na 22 úřadů místní správy v americkém Texasu a celková výše požadovaného výkupného dosáhla 2,5 miliónu dolarů. Tento útok také potvrdil rostoucí oblibu “access-as-a-service” hrozeb, kdy kybernetičtí zločinci pronajímají nebo prodávají přístupy do síťové infrastruktury napadané organizace. Služby tohoto typu jsou prodávány mezi 3 až 20 tisíci amerických dolarů, přičemž nejdražší varianta zahrnuje plný přístup k firemním serverům i virtuálním privátním sítím organizace.“ 

Klíčovým prostředkem pro úspěšné kybernetické útoky včetně ransomware je i nadále využívání známých zranitelností. V rámci své iniciativy Zero Day Initiative (ZDI) odhalila loni společnost Trend Micro o 171 procent více závažných zranitelností než v roce 2018. Skóre kritičnosti odráží míru pravděpodobnosti zneužití těchto bezpečnostních problémů útočníky – vysoce rizikové chyby jsou u kybernetických zločinců oblíbenější a organizace by proto měly věnovat řešení těchto nedostatků co nejvyšší prioritu. 

Společnost Trend Micro doporučuje pro boj s moderními kybernetickými hrozbami využívat propojenou ochranu zahrnující zabezpečení na úrovni bran, sítí, serverů i koncových bodů. Mezi další nejlepší osvědčené postupy pro zvýšení firemní bezpečnosti patří: 

-        segmentace sítě, pravidelné zálohování a nepřetržitý monitoring síťové infrastruktury

-        aktualizace a záplatování zajišťující mj. ochranu před zneužitím známých zranitelností

-        virtuální záplatování, obzvláště v případě již nepodporovaných operačních systémů

-        více-faktorová autentizace a přidělování jen skutečně nezbytných oprávnění s cílem předejít zneužití nástrojů, ke kterým lze přistupovat s oprávněními administrátora – jako je například vzdálená plocha, PowerShell nebo vývojářské platformy

Celá nejnovější bezpečnostní zpráva o kybernetických hrozbách v roce 2019 je k dispozici na https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/research-and-analysis/threat-reports/roundup/the-sprawling-reach-of-complex-threats.