YSoft SafeQ je klíčovou součástí platformy YSoft Workflow Solutions, která nabízí podnikům škálovatelnou infrastrukturu a modulární sady funkcí zahrnující správu tisku, digitalizaci dokumentů a řízení 3D tisku.

Růst počtu klientů se významně odrazil i v počtu zákazníků Y Softu zahrnutých v prestižním žebříčku Global Fortune 500. Ve fiskálním roce 2019 využívalo produkt YSoft SafeQ již 42 % těchto společností (v roce 2018 šlo o 34 % firem).

Společnost Y Soft se odlišuje mnoha způsoby, například pro-zákaznickým přístupem “Customer First” – poskytováním doplňkových hardwarových zařízení a vynikající podpory a služeb. Objem tržeb tvořily příjmy ze software (27 %), specializovaných služeb (49 %), hardware (21 %) a předplatného (3 %). Právě využití předplatného umožňuje klientům využívat YSoft SafeQ jako službu místo tradičních plateb za licence.

Fiskální rok 2019 přinesl dosažení i dalších významných úspěchů:

-        Rozšíření vestavěné softwarové podpory pro zařízení HP a Brother

-        Významný růst zákazníků dosažený bez externí finanční pomoci

-        Zvýšení počtu zákazníků využívajících YSoft SafeQ v cloudu. Modulární architektura YSoft SafeQ umožňuje klientům flexibilně zvolit nastavení vyhovující jejich podnikání nezávisle na tom, zda půjde o soukromé cloudové řešení nebo kombinaci soukromého cloudu a lokálních licencí (on-premise)

-        Závazek perfektních služeb Y Softu vůči partnerům a zákazníkům v USA a Kanadě potvrdila personální akvizice společnosti v podobě legendy tiskového průmyslu Stephanie Kennard, která nastoupila na pozici Executive Vice President of Sales pro oblast Severní Ameriky

-        Vytvoření jedinečné nabídky programů sociální odpovědnosti (CSR), které vznikly za účelem inspirace firem v oblastech lidského dobra, transparence a rovných obchodní podmínek, které společnostem umožňují prosperovat v konkurenčním prostředí.

„Růst společnosti nám nejen dovoluje inovovat platformu YSoft Workflow Solutions v oblasti potřeb našich zákazníků orientovaných na cloud, ale také nám umožňuje zrychlit práci našich laboratoří YSoft Labs, kde vytváříme zcela nová byznysová řešení pro trh,“ řekl CEO a spoluzakladatel Y Softu Václav Muchna. „Před námi je vzrušující rok. Díky řadě nových produktů budeme svědky pokračujícího růstu, možná se dočkáme dokonce hyper-růstu Y Softu.“

V publikované infografice společnost Y Soft nastínila objemy prodejů a počty zákazníků v regionech a další zajímavá fakta pro fiskální rok 2019.