Digitální dvojče je jedinečným, virtuálním obrazem hmotného objektu, který sleduje a napodobuje fyzický stav i chování příslušného předmětu. Digitální kopie je nepřetržitě spojena s hmotným předmětem (resp. hmotnými předměty) a její automatické aktualizace reagují na změny v reálném světě. Digitální dvojčata produktů, strojů i celých firemních „ekosystémů“ mohou odhalit minulé skutečnosti, optimalizovat současný stav a dokonce i předvídat budoucí výkony.

"Podle prognóz poroste trh s digitálními dvojčaty o více než 38 procent ročně a do roku 2025 jeho objem překoná hranici 26 miliard USD,“ vysvětluje Matthias Heutger, viceprezident a globální ředitel pro inovace a obchodní rozvoj ve společnosti DHL. „Digitální dvojčata nabízejí jedinečné možnosti pro sledování, monitorování a diagnostikování stavu aktiv. Změní tradiční dodavatelské řetězce a nabídnou řadu možností pro rozhodování a spolupráci na základě dat, zefektivňování podnikových procesů a realizaci nových obchodních modelů. S nadšením budeme spolupracovat s našimi zákazníky a partnery na společném výzkumu možností využití této technologie v našem odvětví.“

Možnosti využití digitálních dvojčat v logistice

Digitální dvojčata by mohla v logistice nalézt rozmanitá uplatnění v rámci celého řetězce tvorby přidané hodnoty, včetně řízení kontejnerových flotil, monitoringu zásilek nebo plánování logistických systémů. Například senzory internetu věcí na jednotlivých kontejnerech ukazují jejich polohu a zaznamenávají případná poškození nebo kontaminaci. Tato data jsou přenášena do digitálního dvojčete kontejnerové sítě, které pomocí strojového učení zajišťuje maximálně efektivní používání kontejnerů. Digitální dvojčata lze využívat nejen pro jednotlivá aktiva, ale i pro celé sítě a „ekosystémy“, jako jsou sklady. Digitální dvojčata přitom kombinují model zařízení ve formátu 3D s daty o zásobách a provozních činnostech. Systém by mohl poskytovat přehled o stavu strojů a dostupnosti produktů a mohl by sestavovat prognózy a autonomně přijímat rozhodnutí o zásobách nebo dodávkách. Stejný princip platí pro hlavní logistická centra nebo globální logistické sítě.

Markus Kückelhaus, viceprezident divize DHL Customer Solutions & Innovation, odpovědný za inovace a výzkum trendů, k tomu dodává: „Digitální dvojčata, využívající internet věcí, sdílení hardwarových i softwarových prostředků pomocí internetové sítě, umělou inteligenci a vyspělé vizualizační nástroje, jsou pro společnosti stále atraktivnější a dostupnější alternativou. Avšak realizace kompletního digitálního dvojčete na základě propojení těchto a dalších důležitých technologií je komplexním a náročným úkolem. Úzká spolupráce všech partnerů napříč celým řetězcem tvorby přidané hodnoty je proto pro využití veškerého potenciálu zásadní.“

DHL ve své zprávě o trendech zkoumá výzvy, spojené s implementací digitálních dvojčat, jako jsou obavy o počítačovou bezpečnost. Zároveň však zdůrazňuje, že obchodní případy využití digitálních dvojčat získávají na atraktivitě. Spolehlivost příslušných technologií se zvyšuje a jejich ceny klesají. Pro společnosti v mnoha odvětvích proto budou digitální dvojčata nedocenitelným pomocníkem pro řízení komplexních systémů aktiv v reálném čase a pro zvyšování efektivity podnikových procesů. Zpráva na závěr připojuje úvahu nad nezbytnými investicemi a změnami pro úspěšnou implementaci digitálních dvojčat v logistice.

Zpráva o trendech Digitální dvojčata v logistice – Pohled společnosti DHL na vliv digitálních dvojčat na logistiku je k dispozici k bezplatnému stažení na internetové adrese http://logistics.dhl/digitaltwins 

Minimální cena za jednotlivé aukční bloky byla stanovena na základě analýzy dosažených cen v relevantních evropských zemích. Dohromady by tak výnos ze všech aukčních bloků neměl být nižší než 6,3 mld. Kč.