Na českém trhu podnikových informačních systémů kategorie ERP historicky působil vysoký počet dodavatelů. I přes jistou konsolidaci toto regionální a dost možná i světové specifikum stále přetrvává. Vysoká míra konkurence může přinášet pozitiva oběma stranám, tj. zákazníkům i dodavatelům.

Trend automatizace

"Tuzemský trh systémů ERP je dlouhodobě v mnoha odvětvích saturován," říká Robert Krupa ze společnosti Solitea, to ovšem neznamená, že by stagnoval: "Nové požadavky našich klientů jsou často vyvolány růstem jejich byznysu a požadavky na maximální automatizaci v jejich logistice a propojení s e-shopy." Další rozvojové trendy přidává Martin Jirmann, výkonný ředitel společnosti Abra Software: "Obecně rostou požadavky na automatizaci firemních procesů, a to bez ohledu na obor. Dále se zvyšuje potřeba integrace ERP systému s dalšími aplikacemi."

"Zásadní změnou, kterou sledujeme, je ústup od soustavy různých oddělených aplikací pro jednotlivé oblasti, více či méně propojených s primárním systémem. Taková řešení jsou ekonomicky nevýhodná, náročná na správu a údržbu. Nyní je čím dál větší poptávka po nástroji, který je dostatečně specializovaný, ale zároveň buď přímo obsahuje vše podstatné, nebo je jeho dodavatel schopen pokrýt i specifické potřeby. Jinými slovy zákazníci stále častěji hledají end-to-end řešení," dodává Petr Boháč, ředitel a předseda představenstva společnosti IT euro. Jeho pohled potvrzují i slova Petra Schaffartzika, předsedy představenstva skupiny K2: "Rostou očekávání potenciálních klientů v tom, co vše jim ERP systém vyřeší. Běžnou součástí zadání se tak stávají i ty moduly, kde byla dříve standardem integrace s produkty třetích stran. Jedná se například o řízený sklad (WMS), webové portály nebo provoz celého systému v cloudu. Motivací zákazníků je přenos odpovědnosti za provoz a rozvoj celého řešení na jednoho dodavatele."

452

Podle analytiků Gartneru utratily v roce 2018 tuzemské firmy za systémy pro řízení výroby a provozu skoro 452 milionů korun. Údaj pochází z průzkumu, který sleduje segment Enterprise Application softwaru.

Aktuální situaci český výrobních podniků zohledňuje Vladimír Bartoš, senior konzultant ve společnosti Minerva Česká republika: "Tuzemské výrobní firmy jsou těsně za bodem, kdy pociťují své přehřívání. Pokud chtějí nadále zvyšovat výkon, nemohou růst prostřednictvím zvyšování počtu zaměstnanců. Musí investovat do automatizace a inovovat své ERP systémy. Moderní systém ERP dokáže lépe naplánovat výrobu a nákup, snížit počet administrativních pracovníků díky integraci procesů, poskytnout informace pro podporu rozhodování, zefektivnit materiálový tok a využití lidských zdrojů."

Cloudová vlna

"Tuzemské firmy se zajímají o technologické novinky na poli podnikových řešení," říká Marie Malotová, obchodní manažerka pro produkty ERP/EPM ve společnosti Oracle, a dodává: "Mnozí z našich zákazníků řeší, zda a jak využít cloud computing. V každém sektoru se navíc setkáváme se specifiky, která je potřeba řešit před přechodem do cloudu." Zájem tuzemských organizací o cloudová řešení potvrzuje také Petr Karásek, produktový manažer ERP ve společnosti Microsoft: "Modernizace systémů ERP na flexibilní cloudové platformě začíná být zajímavá pro většinu odvětví."

Posun ve vnímání rozvíjejícího se provozního modelu naznačuje také Jiří Přibyslavský, konzultant pro analytiku a finance ve společnosti SAP: "Čeští zákazníci se daleko více zajímají o možnosti provozování systému v cloudu, a to nejen ve smyslu hostingu, tedy poskytování infrastruktury, ale zejména včetně dalších doplňkových služeb, např. bázových nebo aplikačních." Rostoucí zájem potvrzuje také Marie Malotová ze společnosti Oracle: "Zaznamenáváme nárůst poptávky menších a středních podniků po moderním, výkonném a uživatelsky přívětivém softwaru. Optimální jsou pro takové zákazníky právě cloudová řešení."

Nová klientela pro ERP

Realitu, z níž se často rekrutují úplně noví zákazníci dodavatelů systémů ERP, přibližuje Petr Klapka, ředitel společnosti Vision Praha: "Stále existuje poměrně početná skupina firem, které provozují nějakou směsici starších účetních systémů, více či méně propojených s logistikou a personálními agendami, a to od různých výrobců. Nikdy předtím ucelený systém neměly a jsou často překvapeny jejich možnostmi. Je to dáno tím, že menší firmy dorůstají a už jim prostě nestačí jen umět zaúčtovat faktury. Potřebují více plánovat a nejčastěji potřebují udržet kontrolu nad zakázkami."

Optimistický a současně praktický pohled na nováčky mezi uživateli systémů ERP nabízí Petr Schaffartzik ze společnosti K2 Atmitec: "Dokud budou vznikat nové firmy, budou se objevovat i noví zákazníci. Pro Informační systém K2 netvoří cílovou skupinu. Jsme rádi, když před námi získají aspoň základní návyky a zkušenosti v tom, co to znamená mít ve firmě systém na některém z menších produktů."

"V případě nových zákazníků se jedná spíše o nově vzniklé firmy na zelené louce, většinou zahraniční investice," upřesňuje tuzemskou situaci na trhu Jan Vápeník, business development manager ve společnosti Aimtec, a dodává: "Pokud tyto firmy neimplementují systém mateřské společnosti, je zde prostor pro spolupráci. Setkáváme se i s případy, kdy se právě nový ERP systém lokální pobočky stává korporátním standardem pro celý koncern a zákazník hledá partnera, který stejný systém implementuje do poboček po celém světě."

Specifika SMB

Kreativita malých a středních firem v oblasti řízení podnikových zdrojů má svůj prostor i své limity. O jednom z evergreenů hovoří Marie Malotová ze společnosti Oracle: "V segmentu malých a středních firem se občas setkáváme se zákazníky, kteří část svých operativních činností řeší v Excelu. Tendence rostoucích firem je poohlédnout se na trhu po profesionálním řešení, které umožní snadnější a přehlednější práci s daty."

Právě rozvoj byznysu představuje hlavní motiv pro pořízení anebo změny na poli informačních systémů v segmentu SMB. "Dnes má alespoň účetnictví každý, ale s růstem firem se zvětšují i požadavky na systémy, které firmu pomáhají řídit. Malé a střední firmy důležitost informací pocházejících z ERP stále podceňují a celkově je tato oblast podfinancovaná," dodává František Zeman, generální ředitel společnosti Algotech.

Transparentní a standardizované řízení podnikových zdrojů přestává také v menších firmách patřit k podceňovaným tématům. "I menší podniky si uvědomují, že nejde jen o administraci základních procesů, jako jsou ekonomika, výroba, obchod nebo HR, ale především o jejich řízení, vyhodnocování a v řadě případů přizpůsobení dle individuálních požadavků. Systém ERP je primárně nástroj řízení všech, nejen vnitropodnikových procesů," upřesňuje Lukáš Ontl, produktový manažer systémů Helios ve společnosti Asseco Solutions. "Procesy v malých a středních podnicích musí konkurovat velkým firmám, jediný rozdíl je v projektovém rozpočtu a očekávání rychlosti implementace," dodává ke specifikům segmentu SMB Petr Karásek ze společnosti Microsoft.

Výměny systémů a jejich dodavatelů

Vtipnou a nejspíše i velmi trefnou glosu uvádí k tématu výměn informačních systémů ERP Tomáš Smutný, výkonný ředitel společnosti QI Group: "Firmy, to jsou hlavně lidé a komunikace mezi nimi. Tím nechci říci, že je jedno, jaký ten či onen systém je a co umí."

"Změna systému ERP je věc, která zásadně ovlivní činnost firmy, a proto se všichni snaží takový proces nepodstupovat často. Není výjimkou, že firma užívá stejný systém deset, patnáct i více let. Samozřejmě v průběhu celé doby je potřeba provádět pravidelné aktualizace, systém může být po takové době výrazně odlišný od původní verze, přesto plně moderní," objasňuje evoluční přístup dodavatelů i jejich zákazníků Martin Jirmann ze společnosti Abra Software. "Obměna ERP je pro firmy významná souvisejícími finančními náklady a kapacitami lidských zdrojů, a proto je vhodné nejdříve analyzovat možnost reimplementace stávajícího ERP systému, případně jeho rozšíření o další funkce," prezentuje jeden z praktických přístupů Robert Krupa ze společnosti Solitea.

Nastávají ovšem situace, v nichž je změna nevyhnutelná. "Řešení ERP je centrálním mozkem firmy, řídí její kompletní chod od prodejů přes výrobu, logistiku, finance a další oblasti. Z těchto důvodů systém ERP nelze měnit v krátkém časovém horizontu. Výměna má zpravidla závažné důvody, ať technické, nebo byznysové," dodává Jiří Přibyslavský ze společnosti SAP.

Příčin výměny informačního systému ERP existuje celá řada. Jeden specifický a ryze praktický uvádí Petr Boháč ze společnosti IT euro: "Firmy platí nemalé peníze za podporu a za pár let se dozvědí, že upgrade je v podstatě nová implementace a není možné převést úpravy do vyšší verze bez kompletního projektu. V takovém okamžiku hledají nového dodavatele a zjišťují, jak je na takový stav připraven jiný systém a jeho implementátor."

Volba systému ERP nemusí vždy končit šťastným rozhodnutím, jak dokládá Vladimír Bartoš ze společnosti Minerva Česká republika: "Máme několik set zákazníků, nemalá část zákazníků používá systém QAD déle než 20 let. Znám však výrobní firmy, které vybíraly špatně a za uplynulých 25 let vyzkoušely již tři různé ERP systémy."

 

Článek byl publikován v magazínu ICT revue.