S&T CZ působí na trhu jako systémový integrátor. Mění se nějak role systémové integrace, rozšiřuje se?

Ano, z našeho úhlu pohledu, kdy vnímáme systémovou integraci především jako integraci informačních systémů s nástroji pro správu dokumentů a dalšími službami podporujícími firemní procesy, její význam narůstá.

Změny jsou vyvolané mimo jiné novými legislativními požadavky, jakými jsou například GDPR nebo eIDAS. Jelikož služby SI zajišťujeme dlouhodobě, pozorujeme rychlé rozšiřování jejich záběru ve veřejném i komerčním sektoru, stejně jako růst poptávky po těchto řešeních a službách.

Čemu se v SI převážně věnujete? Rozšiřujete nějak svoje pole působnosti, nebo se naopak více specializujete?

V oblasti systémové integrace se rozšiřujeme i specializujeme.

Miroslav Bečka (40)
jarvis_5c045325498e6a73a0a00395.jpeg
Foto: Jan Rasch

Ve společnosti S&T CZ pracuje 17 let, během nichž nasbíral mnoho zkušeností z různých pozic od servisního centra v Praze přes vedení obchodních týmů až po vrcholový management. Miroslav Bečka je absolventem Metropolitní univerzity Praha, kde vystudoval obor Mezinárodní obchod. Je ženatý, má syna Viktora. Mezi jeho největší hobby patří vodní sporty, zejména windsurfing, extrémní závody Spartan Race, kondiční běh, lyžování a otužování.

Novinkou u nás jsou kompetenční centra pro informační bezpečnost a nabídka řešení pro správy dokumentů. Týmy našich expertů ale neustále posilujeme i v ostatních oblastech naší činnosti.

Co považujete za svoji konkurenční výhodu?

Naše síla spočívá v šíři nabídky řešení a služeb, vysoké kvalitě našich konzultantů a bezesporu také v našem vlastním produktovém portfoliu, kdy nejsme závislí jen na prodeji produktů velkých výrobců.

Například v důsledku akvizice společnosti PilsCom (řešení pro správu dokumentů, spisovou službu) máme vlastní produkty, licence i vývoj, díky čemuž jsme schopni se lépe a flexibilněji přizpůsobovat zákazníkům a požadavkům trhu.

Jak se daří S&T CZ na českém trhu?

Nejlépe mluví čísla, a ta říkají, že se nám daří velice dobře. Za poslední tři roky zaznamenáváme každým rokem dvouciferný nárůst téměř ve všech oblastech, ať už se jedná o tržby, počty zaměstnanců, ziskovost a všechny další související ukazatele.

Kdo jsou vaši typičtí zákazníci a kdo konkurenti?

Našimi typickými zákazníky jsou středně velké až velké organizace, ať už ze soukromého nebo veřejného sektoru. Konkrétně se jedná o přední české finanční instituce, ministerstva a kraje, významné průmyslové podniky i telekomunikační operátory.

Jako naše konkurenty vnímáme samozřejmě typické systémové integrátory, jako jsou ICZ, Autocont, Comparex, Ness, Itelligence a podobné typy firem.

Které produkty a služby tvoří jádro vašeho podnikání? Jaké jsou vaše nejzajímavější kompetence?

Těmi jsou bezesporu kompetence v oblasti IT bezpečnosti, datových center, ERP a správy dokumentů.

Disponujeme vlastním kompetenčním centrem pro informační bezpečnost (SOC), kde pomocí expertního týmu certifikovaných bezpečnostních konzultantů poskytujeme zákazníkům zajištění kybernetické bezpečnosti formou služby.

Stejný důraz klademe i na oblast správy dokumentů, přičemž pro spisové služby a řešení DMS dnes máme více než 50 vývojářů a v Plzni provozujeme kompetenční centrum pro DMS.

Zároveň však máme tradiční portfolio podnikových řešení, kde bych jako nejdůležitější zmínil technologie ERP SAP a Infor, a dále máme více než stočlenný tým pro oblasti řešení IT infrastruktury a souvisejících služeb.

Ve světě se prosazuje tzv. hyperkonvergovaná infrastruktura, je to aktuální i u nás?

Téma hyperkonvergované infrastruktury se objevuje i u nás a tato řešení v nabídce S&T CZ přirozeně máme také. Pokud však srovnám poměr tradičního portfolia datových center versus inovace v podobě hyperkonvergované infrastruktury, pak se stále ještě ­více prodávají tradiční řešení. Na zmíněnou inovaci si totiž musí zvyknout nejen naši experti, ale i zákazníci. Z tohoto důvodu tak u klientů v podstatě pracujeme na osvětě, abychom v této oblasti zvýšili poptávku.

Podniky už do svých plánů zahrnují i cloudové služby. Jaké modely se prosazují a co firmy řeší prostřednictvím cloudu nejčastěji?

Vycházíme-li z toho, co máme v portfoliu, tak nejosvědčenější cloudovou technologií je Office 365 nebo Microsoft Azure. Využíváme proto důvěry klientů v tuto službu a skrze Microsoft Azure poskytujeme naše tradiční aplikace, jako je SAP nebo právě spisová služba, řešení DMS, workflow a podobně.

Společnosti mezi prvními cloudovými projekty využívají možnosti zálohování dat do cloudu, ti zkušenější pak do cloudu přesouvají i ERP a CRM systémy. Jako zajímavý případ využití cloudu můžeme uvést i využití elektronické spisové služby AthenA v cloudu pro města a menší obce.

Máte vaši spisovou službu také na Azure Marketplace?

Umístění spisové služby S&T PilsCom na Azure Marketplace připravujeme.

Organizace digitalizují, IT technologie mění celá odvětví, například sektor finančnictví. Jaká řešení a služby v tomto ohledu S&T CZ nabízí?

Pro oblast finančnictví, a nejen tu, nabízí S&T ucelené portfolio v oblasti digitalizace procesů a oběhu dokumentů. Nabízíme komplexní řešení informačních systémů S&T PilsCom, včetně řešení správy dokumentů a elektronické spisové služby AthenA a GalateA, které jsou významnou měrou využívány jak finančními institucemi, tak subjekty české státní správy i podniky soukromého sektoru.

Naše systémy využívá například Nejvyšší kontrolní úřad, Ministerstvo životního prostředí, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Národní bezpečností úřad, ale i řada komerčních společností jako ČSOB, ČEPS či Skanska či vzdělávací instituce jako Vysoká škola ekonomická nebo Univerzita Hradec Králové.

Modernizují i výrobní podniky, v duchu Průmyslu 4.0 zavádějí nástroje pro řízení výroby MES/APS. Nabízíte něco i zde? Máte nějaký zajímavý příklad z praxe?

V této oblasti trhu působíme už dlouhou řadu let a máme mnoho referencí, zejména na řešení MES a Průmyslu 4.0.

Jedním z pěkných referenčních příkladů je zavedení speciálního řešení na kontrolu kvality ve společnosti Faurecia, kde jsme implementovali S&T PlantWatcher, náš vlastní produkt, který je nástrojem MES. Investice do tohoto softwarově-hardwarového řešení se zákazníkovi vrátily za necelý rok.

Nabízíte vedle sebe řešení SAP a Infor, což jsou zrovna konkurenti, kde SAP je považován za high-end mainstream, Infor je spíše specializovanějším dodavatelem. Proč nenabízíte řešení od dalších firem z oboru ERP, CRM, SCM, APS apod., například od Microsoftu, Oraclu nebo IFS, kde Microsoft mainstreamem například je?

Naše kompetence v oblasti podnikových řešení SAP a Infor vznikly historicky na základě akvizic. Protože máme takzvanou dual-vendor strategii, tedy strategii dvou hlavních obchodních partnerů pro každou oblast, rozhodli jsme se ponechat si v portfoliu pouze tyto dva hlavní poskytovatele informačních systémů. Proto se už kromě výrobců SAP a Infor nevěnujeme jiným, tedy například Oraclu, IFS ani Microsoftu.

Co se týče soužití řešení ERP od SAP a Infor, je SAP samozřejmě rozsáhlejší a jedná se v této oblasti o mainstream, zatímco řešení Infor u nás zaměřujeme čistě do oblastí průmyslové výroby a potravinářství.

Které manažerské nástroje a inovativní technologie používáte vy sám a jak vám například pomáhají při řízení podniku?

Pro plánování, reporting a controlling na vyšší manažerské úrovni využívám nástroje business intelligence. V České republice i nadnárodně k tomu v S&T používáme IBM Cognos. Pro lokální projektové vedení k tomu přidáváme internetový portál pro vedení projektů Projektove.cz a na nadnárodní úrovni pak zároveň migrujeme z původního nástroje pro service management Solve Direct na nový, který se jmenuje Valuemation. Pro manažerské vedení osobně používám tyto tři nástroje a pro svoji každodenní práci je používá i převážná část firmy.

Jaké jsou vaše cíle pro nejbližší období? Jaké má S&T CZ plány do budoucna?

Aktuálně uskutečňujeme kroky vyplývající z nedávné akvizice společnosti PilsCom a pracujeme na nastavení obchodního modelu pro celé produktové portfolio S&T PilsCom.

Zároveň hledáme příležitosti pro další akvizice a samozřejmě dbáme na organický růst v našich strategických oblastech.

 

Rozhovor byl publikován v magazínu ICT revue.