Společnost Raven patří mezi nejvýznamnějšími distributory hutního materiálu na území visegrádské čtyřky. Před implementací nové verze ERP systému řídila skupina své firemní procesy v systému Dynamics NAV 2009. Hlavním impulsem pro novou implementaci byla modernizace a technologický růst, kterých má být dosaženo upgradem stávajícího systému. Současně rostla potřeba centralizovat a standardizovat klíčová data v ne- ustále se rozvíjející skupině. Konečným cílem tak bylo sjednocení, zjednodušení a zefektivnění procesů napříč všemi pobočkami. Jako dodavatel byla vybrána brněnská společnost Navisys.

Projekt zahrnuje implementaci celé řady systémů a nástrojů. Stávající ERP systém bude upgradován na zmíněnou nejnovější verzi 2017 včetně řešení pro skladování BIZ4Distribution a bude nasazen v ČR, SR, Polsku a Maďarsku. Komplexní řešení pokryje mimo jiné oblasti marketingu, nákupu, prodeje, skladů a zároveň bude propojeno s externím modulem pro výrobu. Skupina bude díky tomu centrálně evidovat kontakty, plánovat nákup a lépe evidovat zboží, tavby a atesty. Systém bude integrován s celou řadou externích aplikací, které zajišťují pokročilé funkčnosti pro oblasti jako je marketingově-obchodní komunikace napříč pobočkami, centrální plánování nákupu, interní evidence řidičů nebo vážní systém.

Dalším upgradovaným systémem v rámci implementace je DMS systém Microsoft SharePoint 2016. Ten představuje moderní a jednotnou databázi pro všechny firmy ve skupině, kde řízení správy dokumentů vychází z nastavení přístupových práv a odpovědností na jednotlivých uživatelských rolích.

Efektivita práce uživatelů s ERP a DMS systémy je v rámci projektu podpořena integračním modulem NavSherpa. Produkt společnosti Navisys usnadňuje práci s dokumenty a automatizuje schvalovací procesy. Řadu implementovaných produktů uzavírá analytický nástroj typu business intelligence Jet Reports, který nahradí dosavadní datové kostky. Na přelomu 2017/2018 proběhla detailní analýza firemních procesů a projekt odstartoval v červnu samotnou implementací a vývojem. Zakončen bude spuštěním systému do ostrého provozu v lednu 2019.

Navisys