Do nástrojů pro analýzu velkých objemů dat nejvíce investují banky, výrobní firmy (ať už jde o diskrétní nebo procesní výrobu), provozovatelé profesionálních služeb a vlády / státní správa. Tato odvětví letos uskuteční objednávky řešení BDA za 81 miliard dolarů, generují tedy téměř polovinu celkové poptávky. Co se týče očekávaného vývoje, nejrychlejší růst výdajů bude vycházet opět z těchto odvětví a dále z maloobchodu.

Viceprezidentka IDC Jessica Goepfertová dává analýzu velkých objemů dat do souvislosti především s celkovou digitální transformací podniků. Hlavní využití řešení pro BDA je ovšem v každém oboru jiné. Pro banky nebo maloobchodní firmy (retail) je cílem především zpracovávat údaje o zákaznících a vylepšovat zákaznickou zkušenost, výrobním firmám jde o optimalizaci vlastních procesů.

36 %

Až o 36 procent by měl podle analytiků IDC růst trh platforem kombinujících big data s umělou inteligencí.

Příjmy za řešení pro analýzu velkých objemů dat směřují především k IT firmám a poskytovatelům služeb (včetně podnikových služeb). Vlastní software pro BDA zahrnuje také řadu kategorií, analytické nástroje, nástroje pro správu relačních datových skladů či reporting. Rychle rostou platformy kombinující big data s umělou inteligencí (respektive obecně s "kognitivními technologiemi", odhadovaný meziroční růst trhu 36 procent) a dále analytické nástroje pro nerelační datové sklady (databáze nestrukturovaných dat, odhadovaný růst 30 procent). Zpracování velkých objemů dat samozřejmě souvisí i s náklady na servery a úložiště.

Dvě třetiny výdajů za řešení BDA zaplatí letos velké firmy nad 1000 zaměst- nanců, nicméně čtvrtina investic pochází již od firem s méně než 500 zaměstnanci.

 

Editorial byl publikován v magazínu ICT revue.