Odlehčeně hned dodává, že i malá firma z "nudného" Brna dokáže spravovat flotilu mobilních zařízení takovým kolosům, jako je Škoda Auto, PwC nebo Česká národní banka.

Čím to, že máte tolik úspěšných referencí?

Naše jedinečnost spočívá v tom, že jsme nezávislým partnerem - naši technici dokážou naimplementovat jakoukoliv EMM technologii právě dle specifických požadavků a potřeb konkrétní firmy.

Pro zajímavost - od společnosti VMware (jde o dodavatele EMM řešení, pozn. red.) jsme docela nedávno dostali ocenění Partner roku právě pro oblast řešení mobility ve firmách.

Zmínil jste EMM řešení. Ta vycházejí z dosud využívaných MDM systémů. Co nového přinášejí?

Termín enterprise mobility management (EMM) pro mne představuje nový přístup k využití mobilních zařízení ve firmách. Dříve si nikdo nedovedl představit, že budeme zaměstnancům nabízet benefit, aby v práci používali svůj soukromý mobil či tablet. Díky technologiím pro správu mobilních zařízení (MDM - mobile device management) se to ale stalo skutečností a trendem moderních firem.

Enterprise mobility management jde ale ještě dále. Umožňuje uživatelům využívat firemní i cloudové zdroje a aplikace z kteréhokoliv zařízení, bez ohledu na to, odkud a kdy pracují. To vše při zajištění špičkové úrovně zabezpečení. EMM se zaměřuje primárně na spokojenost a komfort uživatele a jeho vzdálený přístup k datům, zatímco MDM řeší spíše samotná mobilní zařízení a jejich použití ve firmě.

Enterprise mobility management je cesta, jak využívat mobilní technologie k dalšímu zvyšování produktivity zaměstnanců a získávání ještě větší výhody na trhu práce.

Jaká je v současnosti situace mezi českými firmami? Uvědomují si důležitost těchto systémů?

System4u je členem Global Enterprise Mobility Alliance (GEMA). Díky tomu máme velice dobrý přehled o trendech v zahraničí i u nás.

České firmy jsou si vědomy nutnosti mobilní zařízení zabezpečit a spravovat a ve velké míře mají nasazené systémy pro správu a zabezpečení mobilních zařízení. Oproti zahraničí ale české firmy mobilní zařízení a služby spojené s jejich využitím vnímají jako nákladovou položku a snaží se je minimalizovat.

Jakmile však pochopí, že se jedná o investici do výrobního nástroje, zlepší jim to způsob práce v mnoha oblastech od obchodu přes služby až po výrobu a zdravotnictví. V tomto ohledu jsme v Česku trochu pozadu. Domnívám se ale, že současný nedostatek zaměstnanců bude takové investice akcelerovat.

Pokud se firma rozhodne situaci s mobilními zařízeními "řešit", co byste jim poradil? Kde začít?

Začínat je třeba od uživatelů, a to jak zaměstnanců, tak i zákazníků. Přemýšlet, jak jim technologie mohou usnadnit práci a život. Následně je třeba vytvořit prostředí, které umožní zaměstnancům sdílet data a spolupracovat bez ohledu na místo a zařízení a pod jednotnou identitou. V dalším kroku pak vytvořit aplikace, které usnadňují práci a zvyšují produktivitu. V neposlední řadě také zajistit podporu uživatelů zajišťující funkčnost jejich zařízení a aplikací.

Jaké další služby spojené s "firemní mobilitou" nabízíte? S čím dále dokážete firmám pomoci?

Vedle licencování, nasazení, zabezpečení a podpory systémů pro správu mobilních zařízení nabízíme řadu dalších služeb, které firmám s touto poměrně komplikovanou problematikou pomáhají.

Jde o poradenské služby při stanovení strategie pro mobilitu, vytváření aplikací. Dále provádíme přípravu a konfiguraci zařízení a jeho odeslání přímo uživateli. Nabízíme také řešení výměny a opravy zařízení a samozřejmě poskytujeme podporu koncovým uživatelům.

 

Rozhovor byl publikován v magazínu ICT revue.