Z obsahu speciálního vydání magazínu ICT revue

Zveřejněné články nebo jejich rozšířené verze zde zveřejníme v průběhu následujících dvou týdnů.

Editorial

Podniky urychlují investice do internetu věcí. Největší zájem projevuje dopravní a výrobní průmysl a sektor utilit
Analytici odhadují, že výdaje na internet věcí (IoT) v regionu střední a východní Evropy (CEE) budou v příštích letech prudce růst. Letos dosáhne objem trhu IoT v regionu CEE 12 miliard dolarů (meziroční zvýšení téměř o 21 %), roku 2021 půjde o 27 miliard.

Cover story

Digitalizace výroby: prorůstání světa strojů se sférou dat
Čtvrtá průmyslová revoluce (neboli konverze k Průmyslu 4.0), o které se v současnosti mluví čím dál častěji na odborných konferencích i na zasedáních vlád, začíná kolem nás pomalu přecházet z teorie do praxe. Co si však pod tímto pojmem máme představit?

Současný stav a perspektivy koncepce Průmyslu 4.0 u nás
Odborníci si od zavedení koncepce Průmyslu 4.0 obecně slibují, že se efektivita vnitropodnikových procesů zlepší řádově o desítky procent. Není proto divu, že počet podaných patentů v této oblasti u nás vzrostl za posledních pět let 12násobně.

Sloupek: Výzvy čtvrté průmyslové revoluce pro ERP systémy
Jiří Melzer, majitel a jednatel, DC Concept

Role ERP systému při modernizaci průmyslu
Podle konceptu Průmysl 4.0, poprvé zmíněného na veletrhu v Hannoveru 2013, se bude u strojů stále více rozvíjet schopnost vnímání svého okolí, autokonfigurace, autodiagnostika a komunikace s okolím. Materiály, díly a výrobky budou mít čipy, pomocí nichž je bude možné kdykoli a kdekoli identifikovat. Budou vznikat cloudová úložiště big dat tvořící zásobárnu znalostí a zkušeností. Technologie 3D tisku umožní rychlou výrobu unikátních součástek dle okamžité potřeby.

Rozhovor

Bezpečnost v automatizaci, kolaborace robota a člověka
Je Industry 4.0, Průmysl 4.0, prostě internet věcí jen buzzword, klišé? Co vlastně znamená spolupracující, kooperativní, kolaborativní robot (kobot)? Proč, kdy a jak jej začlenit do výrobního procesu? Jak jsou roboty ošetřeny legislativně? Je to vůbec bezpečné? Na to všechno jsme se ptali Michala Nevěřila, ředitele pro ČR, SK, HU, RO, BG německé firmy Pilz, průkopníka v oblasti Industry 4.0. Mimochodem – firma Pilz (pan Peter Pilz) byla prvním stvořitelem bezpečnostního relé.

Trendy

Systémy umělé inteligence mění výrobní sektor i finanční služby
Umělá inteligence dnes zdaleka není jen záležitostí výzkumných projektů, ale zastává i běžné provozní funkce v rámci podnikových a průmyslových systémů. Několik příkladů reálného i očekávaného nasazení v různých oborech bude tématem tohoto článku.

Technologie

Průmyslový internet věcí mění obchodní modely a aktualizuje technologie
Koncept internetu věcí se neomezuje pouze na soubor vzájemně propojených technologických prvků a jejich architektury. Jeho hlavní přínos spočívá v budování nových a komplexněji pojatých vztahů se zákazníky.

Seriál eGovernment

Digitální revoluce ve zdravotnictví je na spadnutí
Medicínské technologie prochází zásadními změnami, které pociťují jak pacienti, tak lékaři a zdravotnická zařízení i další subjekty zapojené v systému zdravotnictví. Senzory a kyberneticko-fyzikální systémy zásadně mění způsob, jakým procesy ve zdravotnictví fungují. Zdravotní péče budoucnosti bude inovativnější, kreativnější, více zaměřená na pacienta a především digitalizovaná.

Sloupek: Budoucnost zdravotnictví patří eHealth
Vladimír Přikryl, generální ředitel CompuGroup Medical ČR.