Vladimír Bartoš

ředitel podpory prodeje, Minerva Česká republika

Vladimír Bartoš, ředitel podpory prodeje, Minerva Česká republika

Podle konceptu Průmysl 4.0, představeného na veletrhu v Hannoveru 2013, se bude u strojů stále více rozvíjet schopnost vnímání okolí, autokonfigurace, autodiagnostika a komunikace s okolím. Materiály, díly a výrobky budou mít čipy, pomocí nichž je bude možné kdykoliv a kdekoliv identifikovat. Budou vznikat cloudová úložiště velkých dat tvořící zásobárnu znalostí a zkušeností. Technologie 3D tisku umožní rychlou výrobu unikátních součástek dle okamžité potřeby. Jakou roli tedy bude hrát ERP systém?

Nelze počítat s tím, že chytré stroje a "mluvící" zásoby zajistí správnou funkci firmy jako celku. ERP systém musí zajistit komunikaci s obchodními partnery a pomocí plánování stanovit pro stroje cíle - hrubou frontu práce. Stroje pak dle svých okamžitých dispozic budou rozhodovat o detailním pořadí práce a budou poskytovat ERP systému zpětnou informaci o zrealizovaných aktivitách. ERP systém tedy bude jakýsi dirigent orchestru složeného z inteligentních hudebníků. V blízké budoucnosti však nebude žádný výrobní podnik v ideálním stavu, tedy bez "hloupých" strojů a "němých" zásob. Tady bude role ERP systému ještě širší: bude muset detailně řídit stroje s nižší inteligencí a na vstupu do firmy bude muset zajistit označování zásob tak, aby byly schopné komunikovat s chytrými stroji.

 

Vladimír Králíček

generální ředitel, J.K.R

Vladimír Králíček, generální ředitel, J.K.R

Průmysl 4.0 posiluje roli digitálních technologií v průmyslové výrobě a představuje příležitost ke zvýšení konkurenceschopnosti firem. Koncept předpokládá propojení výrobních prostředků až na úroveň jednotlivých strojů, které spolu dokážou při výrobě komunikovat. To by mělo vést k usnadnění lidské manuální práce přímo ve výrobě, na základě získaných dat bude navíc možné hledat způsoby zvyšování efektivity.

Středobodem budou informační systémy, kam budou proudit data z výroby i dalších oblastí, která se následně analyzují a propojí s informacemi ze skladu, logistiky, financí, CRM a poskytnou komplexní pohled na chod organizace. Byť největší potenciál tohoto konceptu leží v nejbližších letech v průmyslové výrobě, nalezne uplatnění např. i v zemědělství. V roce 2016 nelze očekávat plné prosazení v podnikové praxi, ale spíše růst zájmu o problematiku a případně pilotní projekty pro získání praktických zkušeností.

 

Marek Matlas

ERP specialista, Microsoft

Marek Matlas, ERP specialista, Microsoft

Koncept Průmysl 4.0 směruje dodavatele informačních systémů (zejména ERP, ale i dalších návazných) k vývoji takových řešení, která kromě standardních funkčností obsahují i prvky pro budování "umělé inteligence".

V našem případě jde například o zabudované moduly pro internet věcí, jež umožňují v rámci výrobních procesů sbírat data, která vysílají ať již výrobní stroje, nebo výrobní komponenty. Adekvátní vyhodnocení dat může ve výsledku výrazně zlepšit proces výroby (snížení chybovosti, méně na chyby náchylné rutinní lidské práce atd.). Data procházejí komplexní analýzou a systém využívá "samoučícího" mechanismu, což vede k detekci odchylek (včetně kořenových příčin) a vzorců ve výrobě. Po nahrání dostatečného množství historických dat je možné optimalizovat výrobní postupy a zautomatizované procesy.