Neefektivní práce s dokumenty podle studie vede ke snížení produktivity až o 20 %, což odpovídá více než dvěma pracovním měsícům ročně. A navzdory skutečnosti, že rozvíjející se technologie, jako například mobilita, big data a cloudové služby, zvyšují požadavky na zabezpečení citlivých dat, u třech čtvrtin malých a středních podniků bylo zjištěno, že nemají zavedený systém zabezpečení dokumentů.

Zpráva společnosti IDC označila tyto problémy, ale uvádí i způsoby, jak zlepšit a zefektivnit nakládání s dokumenty, například při využití chytrých multifunkčních tiskáren, které pomáhají zlepšovat pracovní postupy a produktivitu. Ve zprávě se uvádí: „Chytré tiskárny, sloužící jako „vjezdy a výjezdy cloudu“, rozšiřují využití zařízení od primárního tisku a kopírování papírových stránek na přizpůsobitelný nástroj digitální transformace, který umožní společnostem informace pořizovat, integrovat, vyhledat a předat.“

IDC upozorňuje, že firmy musí učinit důležité rozhodnutí ohledně investic a priorit, které podporují růst a konkurenceschopnost. Organizace by však měly nejprve uvažovat o menších investicích do přizpůsobení nástrojů zpracování dokumentů, které nabízejí dostatečnou automatizaci a integraci vedoucí ke zvýšení produktivity v kratším časovém horizontu, než o přechodu na rozsáhlé a nákladné systémy plánování podnikových zdrojů (ERP). 

To je obzvláště důležité u malých firem, které si uvědomují, že interní procesy brání jejich růstu. Pomocí chytrých multifunkčních tiskáren mohou tyto podniky získat příležitost, jak zmírnit tyto tlaky a dosáhnout významných výhod v rámci pracovních postupů.

Komplexní zpráva od společnosti IDC identifikuje několik firemních problémů a priorit, které mohou chytré multifunkční tiskárny vyřešit,“ říká Terry Kawashima, ředitel společnosti OKI Europe a dodává: „Potvrzuje také jasné spojení mezi chytrými zařízeními a požadavky moderních firem.“

Portfolio chytrých multifunkčních tiskáren společnosti OKI kombinuje řadu funkcí pro inteligentnější získání a zpracování informací, což podporuje produktivitu práce. Cenově úsporná řešení kombinují sofistikovaný software, pokročilé technologie a otevřenou architekturu (sXP) umožňující bezproblémovou integraci do stávajících struktur zpracování dokumentů.

Tato vestavěná flexibilita umožňuje rozšíření funkcí multifunkční tiskárny ve shodě s budoucím růstem a novými podnikovými a technologickými trendy. Reaguje na 70 % evropských malých a středních podniků, u kterých společnost IDC zjistila, že mají zájem o nástroje automatizace firemních procesů pro zvýšení produktivity zaměstnanců.