Česká televize je veřejnoprávní televizí a v současné době vysílá na celkem 6 kanálech, jak v pozemním digitálním vysílání, tak v satelitním vysílání. Všechny stanice České televize vysílají 24 hodin denně. Jakýkoli dlouhodobý výpadek by znamenal pozastavení vysílání a výroby pořadů v ČT a významně by ohrozil i vnitřní provoz. Proto musí IT oddělení zajistit, že v případě jakéhokoliv selhání bude schopné provoz rychle a spolehlivě obnovit. Tím garantuje dostupnost IT systémů a aplikací všem uživatelům bez výpadku provozu a bez ohrožení kritického procesu, tedy nepřetržitého vysílání. Tento zodpovědný úkol přitom neplatí pouze pro hlavní redakci v Praze, ale také pro regionální studia v Brně a Ostravě.

S předchozími klasickými zálohovacími řešeními nebylo IT oddělení České televize schopné vyhovět rostoucím požadavkům na výkon a dostupnost této moderní organizace. Nárůst datového provozu si vynutil přechod ze samostatných serverů na virtualizované prostředí. Česká televize se rozhodla virtualizovat pro byznys kritické servery a servery zajišťující přímé televizní vysílání v Praze a Ostravě. V blízké budoucnosti se plánuje propojení také s brněnským studiem České televize.

Veeam Availability Suite přinesl administrátorům přehled o funkčnosti a dostupnosti jednotlivých souborů či systémů, stejně jako informace o jejich zatížení. Nové řešení České televizi poskytuje pokročilý monitoring celého virtuálního prostředí (4x VMware clusterů a přibližně 250 virtuálních serverů) a umožňuje minimalizovat riziko selhání. Se snížením času obnovy o 80 % dosáhla Česká televize kýžených hodnot RTPO™ (cílů času a bodu obnovy) menších než 15 minut, a to i v případech, kdy velikost zálohy překračuje 200 TB.

„Technologie společnosti Veeam plně pokrývají naše potřeby a poskytují nám jistotu, že náš provoz bude probíhat hladce s minimem výpadků a rizik. Veeam Availability Suite nepřetržitě zálohuje systémy a udržuje data v zálohách až po dobu 30 dní, čímž jsme schopni garantovat nepřetržitou dostupnost IT systémů a rychlou obnovu dat v případě jakýchkoli problémů. Právě tato funkčnost je v současné době pro nás klíčová a byla důvodem, proč jsme zvolili řešení od společnosti Veeam,“ říká René Pisinger, vedoucí IT podpory v České televize.

„Dnešní služby musí fungovat v non-stop režimu bez nároku na odstávku. To je důvod, proč přední společnosti hledají nové technologické partnery, kteří jim mohou pomoci dosáhnout standardu Always-On Enterprise – nepřetržitého podniku. Veeam České televizi poskytuje ověřenou dostupnost dat a umožňuje dosažení cílů času a bodu obnovy (RTPO) menších než 15 minut pro všechny aplikace a data, čímž odpovídají nárokům dnešního non-stop online prostředí, ve kterém působí moderní organizace,“ říká Martin Štětka, regionální manažer Veeam.