Sdružení DNS-OARC vzniklo v roce 2008 s cílem umožňovat výměnu názorů a zkušeností mezi významnými provozovateli systému DNS, poskytovateli připojení k Internetu, správci domén nejvyšší úrovně, správci kořenových serverů, bezpečnostními experty, registrátory, vývojáři či výzkumníky. Sdružení mimo jiné vypracovává analýzy a statistiky, pořádá vzdělávací akce a poskytuje služby a nástroje pro řešení technologických problémů a omezování bezpečnostních rizik. Mezi jeho členy patří mimo jiné také Google, Microsoft, Comcast, Cisco, VeriSign nebo ICANN.

Ondřej Filip působí v řídícím orgánu této organizace od roku 2010. Předsedou představenstva DNS-OARC bude další rok. Funkce všech členů představenstva jsou čestné a nejsou placené.

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Informatika, a University of Pittsburgh - Joseph M. Katz Graduate School of Business (MBA). Hovoří plynně anglicky, domluví se také německy.

Během studia na Karlově univerzitě začal pracovat ve společnosti IPEX, kde později působil jako technický ředitel a člen představenstva. Od prosince 2004 je výkonným ředitelem sdružení CZ.NIC. Vedle výkonu své funkce působí v představenstvech sdružení NIX.CZ (Neutral Internet Exchange), Euro-IX (European Internet Exchange Association) a DNS OARC (The Domain Name System Operations Analysis and Research Center), jehož je předsedou. V minulosti působil jako aktivní člen rady ccNSO (Country Code Names Supporting Organisation) v rámci organizace ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers); v ní v současnosti zasedá ve významném a prestižním Poradním výboru pro bezpečnost a stabilitu (SSAC). Ondřej Filip také působil v Multistakeholder Advisory Group, která je poradním orgánem generálního tajemníka OSN pro Internet Governance Forum.

Ve svém volném čase rád hraje basketbal nebo programuje opensource software.