Na tiskové konferenci to prohlásil prezident ICT Unie Svatoslav Novák. "Vadí nám, když se pravidla tajně mění v průběhu hry. Původní návrh zněl, že z evropských fondů půjde na rozvoj vysokorychlostního internetu v Česku 14 miliard korun spolu s finanční účastí komerčních operátorů v podobné výši. Ty měly být podle jasných pravidel rozdělovány v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Nyní se však má budovat státní podnik, který s největší pravděpodobnosti zabrání transparentnosti celého projektu. Mimo jiné tím, že by tento státní podnik měl vykonávat neslučitelné funkce komerční a současně regulační. Na jedné straně má být příjemcem dotací, koordinátorem výstavby všech sítí a zároveň operátorem sítí a tržním konkurentem pro soukromé firmy. Nehledě na to, že nový úřad znamená obrovské náklady,“ říká Svatoslav Novák a zároveň dodává: „To znamená, že miliardy korun z dotací určených pro sítě v slabých regionech budou rozmělňovány na počáteční provoz státního podniku a použity na platy nových úředníků.“  Podle ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) však firmy jen hájí svůj zisk. Proti jsou ale i resorty průmyslu a financí nebo ČTÚ.

V rámci memoranda se firmy a ministerstvo loni v prosinci dohodly na spolupráci při rozvoji eGouvernementu a efektivního i transparentního fungování veřejného sektoru. Operátoři se měli podílet na přípravě vybraných státních koncepcí, strategií a akčních plánů pro oblast eGouvernementu jako připomínkové místo v rámci interních připomínkových řízení nebo i participací na veřejných projednáváních těchto dokumentů. O plánu vytvořit nový státní podnik je ale nikdo neinformoval.

Ministerstvo vnitra zdůvodnilo vznik agentury potřebou koordinovat rozdělování evropských prostředků i jako vhodného dodavatele neveřejné kritické infrastruktury pro stát. Ten by navíc nemusel zakázky pro stát realizovat na základě výběrových řízení. Ze státního rozpočtu by firma podle některých informací dostávala až deset miliard Kč ročně.

ICT Unie, která sdružuje 70 firem v oboru, zároveň oslovila ostatní resorty, aby rozhodnutí o zřízení národní agentury odložily. Ta měla vzniknout již od října a následně se měla sloučit s odštěpným závodem ICT služby České pošty.

"Soukromým firmám jde čistě o zisk. Ministerstvu vnitra však jde na prvním místě o hospodárnost, komfort občanů a kybernetickou bezpečnost státu. Z hlediska bezpečnosti ČR je naprosto nutné, aby stát měl na budování vysokorychlostního internetu zásadní vliv," uvedl Chovanec v reakci na vyjádření ICT Unie. Podle MV se ekonomické zájmy některých členů unie neshodují s veřejným zájmem, kterým je pokrytí celého území rychlým internetem. Stát podle něj nemá ambici poskytovat veřejné služby a konkurovat stávajícím operátorům.

Podle členky představenstva ICT Unie Alice Selby bylo celých 14 miliard korun z programu EU původně určeno pro budování veřejných vysokorychlostních sítí, podle návrhu vnitra by ale šest miliard směřovalo do neveřejné infrastruktury státní správy. "Z naší strany bylo učiněno několik návrhů na přátelskou diskusi včetně setkání s panem ministrem vnitra Milanem Chovancem nebo pracovních workshopů, ale nestalo se nic a čas běží,“ uvedla Selby.
K návrhu vytvořit nový státní podnik se v rámci připomínkového řízení negativně postavilo i ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které mělo mít původně celou agendu spojenou s rozdělováním dotací na rozvoj telekomunikační infrastruktury na starosti, i Český telekomunikační úřad. Ten mimo jiné upozornil na to, že od pošty se nemůže část odštěpit bez toho, aby nebyla celá pošta zrušena.

"Se zřízením národního koordinátora v navrhované podobě nesouhlasíme. V rámci připomínkového řízení jsme za MPO podali několik zásadních připomínek. Nejdůležitějším nevyřešenou otázkou navrženého konceptu zůstává konflikt pravomocí koordinátora s působností MPO a ČTÚ, a to zejména s ohledem na možnost zásahů koordinátora do oblasti veřejných komunikačních sítí," řekl ČTK Filip Matys z tiskového oddělení. Ministerstvo financí podle svých připomínek považuje zřízení koordinátora za nesystémový a účelový krok, jehož cílem čerpat evropské dotace na vysokorychlostní internet. Ten by přitom měli budovat operátoři a nikoliv státní subjekt. Za zcela nevhodné považuje sloučení s odštěpným závodem pošty, který prý nemá přesvědčivé výsledky.

Příprava Národního plánu rozvoje sítí nové generace by se měla podle Nováka plně vrátit do kompetence MPO, které by mělo po připomínkovém řízení předložit vládě jeho realistickou a přijatelnou verzi. MPO na národním plánu pracuje již několik let, další instituce se o projekt začaly zajímat až ve chvíli, kdy bylo jasné, že získá dotaci od EU.

Obor ICT generuje v Česku asi 640 miliard korun. Záměrem národního plánu je mimo jiné zajistit dostupnost internetového připojení na celém území Česka o rychlosti nejméně 30 Mbit/s do roku 2018.