Alice Zápotocká se ve společnosti Adastra zaměří na nastavení nových marketingových nástrojů, které podpoří další růst firmy. Hlavní náplní její práce bude tvorba a naplňování marketingové strategie firmy a marketingové komunikace.

 „Byť přecházím do menší firmy, je pro mě Adastra velkou výzvou. Je to firma nadstandardně prosperující, inovativní, s unikátní firemní kulturou. Navíc je dodnes v rukách českých majitelů, což je mi velmi sympatické,“ řekla Zápotocká a dodala: „Vzhledem k tomu, že se firmě vždy dařilo, marketing plnil jen supportní roli. To chci změnit a obchod a marketing synergicky propojit. Více spolupracovat s partnery firmy, systematicky a strategicky tak budovat povědomí o brandu Adastry a rozšířit tak zákaznické portfolium.“

Alice Zápotocká přichází ze společnosti Microsoft, kde zodpovídala za marketingovou komunikaci s velkými a středními subjekty, a to jak v komerční sféře, tak i v oblasti veřejné správy a samosprávy. Dále působila téměř deset let u producenta podnikových aplikací SAP ČR.